Eksportujemy więcej produktów mleczarskich, ale po niższych cenach

23.10.2018

– Według wstępnych danych MF (za MRiRW) w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku wartość eksportu produktów mleczarskich z Polski wyniosła 1398 mln euro i była o 0,1% większa niż w analogicznym okresie przed rokiem. Podobna wartość eksportu wynikała przede wszystkim z większego wolumenu sprzedaży, podczas gdy ceny większości wyrobów były niższe – informuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych w BGŻ BNP Paribas.

W pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku wolumen eksportu mleka w proszku wyniósł 110,9 tys. t i był o 20% (o 18,6 tys. t) większy niż przed rokiem. Sprzedaż do największego odbiorcy – Algierii – zwiększyła się o 41% do 37,7 tys. t. Wywóz do Holandii zwiększył się o połowę do 10,9 tys. t, a do Niemiec wzrósł o 21% do 10,6 tys. t. Spadek sprzedaży, o 13%, odnotowano w przypadku Wietnamu.

– Zakładając względnie stały poziom konsumpcji krajowej, większy eksport proszków mlecznych pozwolił w pewnym stopniu zmniejszyć ich zapasy w Polsce, gdyż w analizowanym okresie produkcja w dużych zakładach wzrosła o 10,8 tys. t (rdr) – dodaje Wyrzykowski.

Analityk wskazuje, że sprzedaż zagraniczna masła i pozostałych tłuszczów mlecznych zwiększyła się o 15% do 49,4 tys. t.

– Eksport do Holandii zwiększył się o 28% do 12,6 tys. t a do Niemiec wzrósł o 4% do 7,9 tys. t. Dynamiczny wzrost wywozu odnotowano również w przypadku Czech (o 81% do 6,0 tys. t) i Francji (o 66% do 5,4 tys.t) – dodaje.

Eksport serów i twarogów zwiększył się o 5,7% do 176,5 tys. t. Do największego odbiorcy – Niemiec – sprzedaliśmy 27,0 tys. t, o 6,5% więcej niż przed rokiem. Eksport do Czech zwiększył się o 17,8% do 20,1 tys. t, a do Włoch o 2,9% do 14,6 tys. t.

Większy wolumen eksportu odnotowano też w przypadku jogurtów i pozostałych napojów fermentowanych – o 3,4% do 71,2 tys. t. Natomiast nieznacznie mniej niż przed rokiem sprzedano z Polski mleka i śmietany płynnej (o 0,7% do 444,3 tys. t) i serwatki (o 1,3% do 147,7 tys. t).

Analityk wskazuje, że według danych Eurostatu w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku wolumen eksportu większości produktów mleczarskich z Unii Europejskiej był mniejszy niż przed rokiem.

– Wolumen sprzedaży pełnego mleka w proszku do krajów pozaunijnych zmniejszył się o 15% do 240 tys. t, a masła spadł o 13% do 88 tys. t. Eksport serów z UE zmniejszył się o 1% do 555 tys. t. Mniejszy wolumen sprzedaży odnotowano m.in. w przypadku Stanów Zjednoczonych (o 7%), Korei Południowej (o 26%) oraz Arabii Saudyjskiej (o 19%). Wzrósł natomiast zbyt do Japonii (o 13%) i Libanu (o 12%) – dodał.

Również wolumen eksportu odtłuszczonego mleka w proszku był o 1% mniejszy niż w pierwszych ośmiu miesiącach 2018 roku, wyniósł 555 tys. t.

– Spadek sprzedaży odnotowano przede wszystkim do krajów Południowo-Wschodniej Azji. Eksport do Indonezji zmniejszył się o 26%, na Filipiny o 35%, a do Wietnamu o 28%. Wzrosła natomiast sprzedaż do krajów Północnej Afryki – Algierii o 16%, a do Egiptu o 62% – poinformował analityk.

(23.10.2018 za BGŻ BNP Paribas)