Lewiatan warto automatyzować kontrolę standardów w sklepach

Lewiatan Mazowsze Sp z o.o., członek Polskiej Sieci Handlowej Lewiatan, jest kolejną regionalną spółką, która podjęła decyzję o wykorzystywaniu systemu SFA do kontroli realizacji standardów w sklepach. Firmie zależało na usprawnieniu kontroli wykonywania centralnych i regionalnych umów zawieranych przez Lewiatana z największymi firmami branży FMCG.

Kontrakty z kluczowymi producentami i dostawcami produktów szybkozbywalnych, regulują m.in. ekspozycję produktów na półkach sklepowych, wymogi indeksowe, oraz inne elementy merchandisingu. Takie rozwiązanie, zasadne z punktu widzenia biznesowego, rodzi ryzyko niedopełnienia standardów przy kilkuset sklepach rozproszonych w całym regionie. Dlatego poprawna realizacja umów wymaga prowadzenia regularnych audytów w poszczególnych sklepach tak, aby mieć pewność, że umowy na facing, udział w półce i inne parametry są realizowane prawidłowo.

Mówiąc w skrócie, centrala Sieci musi regularnie sprawdzać, czy zakontraktowane towary znajdują się w odpowiednich ilościach i w odpowiednim rozmieszczeniu na półkach każdego sklepu. W tym celu Lewiatan deleguje własnych przedstawicieli w teren. Prowadzą oni audyty poprzez mobilną aplikację SFA eLeader, w którym zaprojektowane zostały wszystkie formularze niezbędne do pomiaru stopnia realizacji umów, a także pozostałe funkcjonalności dostarczające informacje o pracy przedstawiciela w terenie.

Korzyścią z wdrożenia tak zaprojektowanej usługi jest możliwość szybkiego korygowania odstępstw od przyjętych założeń. Dane z terenu spływają do systemu praktycznie od razu po wykonaniu audytu. Dzięki temu osoby odpowiedzialne za wykonanie umów na poziomie centralnym mogą szybko zaplanować w harmonogramie wizyt np. omówienie z właścicielem konkretnego sklepu zaleceń dla ekspozycji zgodnie w umową.

– Utrzymanie standardów merchandisingowych w naszych sklepach wymaga przede wszystkim rzetelnej i szybko pozyskiwanej informacji z terenu. Prowadzenie audytów przy wsparciu eLeader Mobile Visit przyspieszyło reakcje i korekty w poszczególnych punktach. Wpływa to pozytywnie na relacje z producentami i dystrybutorami oraz poprawia wizerunek Sieci w oczach konsumentów – mówi Krzysztof Żyła, dyrektor ds. Ekspansji i Rozwoju Sieci i członek zarządu, Lewiatan Mazowsze.

Przeprowadzone wdrożenie systemu SFA wpisuje się w misję Lewiatana polegającą na dostarczaniu swoim franczyzobiorcom odpowiedniego wsparcia i standardów marketingowych zapewniających skuteczną konkurencję na rynku. Jednym z podstawowych warunków efektywnego prowadzenia biznesu w tej formie jest dbałość o kluczowych producentów i dystrybutorów, których produkty generują znaczny obrót i eksponowane są w sklepach na warunkach wynegocjowanych na poziomie centralnym.

System SFA eLeader wdrożony został na platformie mobilnej Android, przedstawiciele korzystają z urządzeń Samsung i Huawei.

(Informacja prasowa Lewiatan)