Forum Polskiego Handlu kończy działalność

24.10.2018

Po trzech latach intensywnych działań na rzecz polskich przedsiębiorców, wiodący przedstawiciele polskiego handlu podjęli decyzję o wygaszaniu działalności w ramach organizacji pracodawców Forum Polskiego Handlu. Organizacja zrzeszała kilkanaście firm branży handlowej z wyłącznie polskim kapitałem, a jej zadaniem była m.in. promocja polskiego handlu, udział w pracach legislacyjnych istotnych dla przedsiębiorców na szczeblu krajowym i unijnym,oraz ochrona praw i reprezentowanie interesów jej członków wobec władz państwowych i samorządowych – informują przedstawiciele Forum Polskiego Handlu.

– Forum Polskiego Handlu przez ostatnie lata prężnie działało jako platforma integrująca średnie i duże polskie firmy z branży handlowej w tak trudnym dla nich czasie dominacji rynkowej potężnych podmiotów z zagranicznym kapitałem, a także licznych zmian ustawodawczych, które wprowadziły ograniczenia w ich działalności – informują przedstawiciele Forum Polskiego Handlu.

Dodają, że przedstawiciele Forum Polskiego Handlu aktywnie uczestniczyli w pracach legislacyjnych Zespołu Roboczego przy Parlamentarnym Zespole na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego czy Komisji Nadzwyczajnej do spraw Deregulacji, pracując nad przygotowaniem rekomendacji do projektów aktów prawnych dotyczących m.in. przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, zakazu handlu w niedzielę, podatku od handlu detalicznego czy też progu, od którego kradzież w sklepach jest przestępstwem.

– Dzięki jednolitemu i zdecydowanemu prezentowaniu przez Forum postulatów i sytuacji polskich firm, nasz wspólny głos stał się mocniejszy i tym samym został zauważony i doceniony. Dziękuję wszystkim członkom Forum, że przez ostatnie lata chcieli zaangażować się we wspólną sprawę, dzieląc się w ramach Forum swoją ogromną wiedzą i doświadczeniem. Taka współpraca to dla nas wszystkich cenne doświadczenie. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć – powiedział Mirosław Podeszwik, członek zarządu Forum Polskiego Handlu i jednocześnie współwłaściciel polskiej sieci handlowej POLOmarket, która była inicjatorem powołania Forum Polskiego Handlu.

„Na przestrzeni ostatnich miesięcy, w związku z decyzjami strategicznymi właścicieli kilku członków Forum i w związku z utratą przez nich kontroli nad swoimi firmami na rzecz zagranicznego kapitału, a także zakończeniem działalności kilku przedsiębiorstw, organizacja pracodawców Forum Polskiego Handlu przestała spełniać ustawowy wymóg posiadania minimalnej liczby 10 członków. W związku z tym, pozostali członkowie Forum podjęli decyzję o wygaszaniu jej o działalności” – podaje FPH.

Członkami Forum Polskiego Handlu w okresie jego trzyletniej działalności były następujące firmy i sieci handlowe: Agata Meble, Arhelan, Eko Holding, MarcPol, Mediaexpert, Grupa Polskie Składy Budowlane, Piotr i Paweł, Piotruś Pan, Stokrotka, Topaz, Przedsiębiorstwo Handlowe A-T, Pro-Baby Polskie Sklepy Dziecięce, Textil Market, Euro-net oraz POLOmarket.

Obecnie przedstawiciele sieci POLOmarket, pomysłodawcy i inicjatora założenia Forum Polskiego Handlu, na prośbę pozostałych członków organizacji, podjęli się zadania przeprowadzenia formalnego procesu wygaszania działalności Forum.

– Ciągle jednak zgłaszają się do kierujących Forum przedstawiciele średnich i mniejszych polskich firm handlowych dotychczas nigdzie nie zrzeszonych, które wskazują potrzebę słuchania ich głosu. Niewykluczone jest zatem powstanie w przyszłości zrzeszania w innym formacie niż organizacja pracodawców, reprezentującego interesy polskich firm handlowych – informują przedstawiciele Forum Polskiego Handlu.

(24.10.2018 za portalspozywczy.pl)