Senat poparł ustawę ws. ograniczenia nieuczciwych praktyk w handlu żywnością

26.10.2018

Ograniczenie nieuczciwych praktyk handlowych między rolnikami, handlem i przetwórcami – taki jest cel ustawy, którą w piątek 26 października poparł Senat nie wnosząc do niej poprawek. Według nowych przepisów nieuczciwe praktyki będzie mógł zgłosić każdy, a nie tylko zainteresowana firma.

Znowelizowaną przez Sejm na początku października ustawę poparło 54 senatorów, jeden był przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Nowelizacja znosi progi dotyczące obrotów, co oznacza, że stosowanie nieuczciwych praktyk może zgłosić każdy, a nie jak dotychczas tylko zainteresowany przedsiębiorca. Ponadto nowe przepisy zapewniają anonimowość stronie zgłaszającej. Znosi się obowiązek zgłaszania o przewadze kontraktowej na piśmie.

Takie zgłoszenia przyjmuje UOKiK. Jednocześnie na podstawie nowych przepisów UOKiK będzie mógł zlecać Inspekcji Handlowej przeprowadzanie kontroli postępowań na zasadach analogicznych do obowiązujących w przypadku kontroli prowadzonych przez pracowników Urzędu.

Na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów rolnicy, jako dostawcy produktów rolno-spożywczych, nie mogą zgłaszać zawiadomień o stosowaniu nieuczciwych praktyk handlowych do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) ze względu na brak spełnienia kryteriów: progu dotyczącego wartości obrotów realizowanych między dostawcą a nabywcą wynoszącego 50 tys. zł oraz obrotu w wysokości 100 mln zł ze strony nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. Nowe przepisy mają wzmocnić pozycję rolnika w relacjach z handlem, przetwórcami znosząc te ograniczenia.

Ustawa ma wejść po 14 dniach od dnia jej ogłoszenia. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

(26.10.2018 za PAP)