Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew.

26.10.2018

W dniu 25.11.2018 roku odbył się Zjazd Delegatów Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rew. Delegaci wysłuchali sprawozdania Zarządu z działalności KZSM Zw. Rew. (sprawozdanie przedstawił W. Broś – prezes KZSM Zw. Rew.), sprawozdania z działalności Rady (sprawozdanie wygłosił W. Wilamowski – przewodniczący rady KZSM Zw. Rew.), wniosków z lustracji KZSM Zw. Rew. (przedstawił Andrzej Kubiak – z-ca przewodniczącego rady KZSM Zw. Rew.).

Delegaci udzielili absolutorium Zarządowi KZSM Zw. Rew. Następnie dyskutowali o bieżących problemach branży, m.in. o współpracy z sieciami handlowymi, rosnących kosztach produkcji mleka, drożejącej energii elektrycznej, konieczności zniesienia limitów zużycia energii w zakładach przetwórczych. Ponadto delegaci wnioskowali m.in. o zwiększenie udziału środków z Funduszu Promocji Mleka na promocje i reklamę art. mlecznych oraz zwiększenie dopłat do mleka szkolnego.

(26.10.2018 za mleczarstwopolskie.pl)