Ograniczenia ilościowe na zakup odtłuszczonego mleka w proszku

26.10.2018

15 października 2018 roku Rada UE przyjęła rozporządzenie ustalające, że ograniczenie ilościowe na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w 2018 roku wyniesie zero.

Dokonano tego w celu uniknięcia zakupu odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w sytuacji, w której nie byłoby to zgodne z celami siatki bezpieczeństwa. Oznacza to, że interwencja publiczna na rzecz SMP pozostaje w mocy, ale skup będzie tylko w drodze procedury przetargowej (jak miało to miejsce w 2018 roku).

W sektorze mleka i przetworów mlecznych nadal występuje rozbieżność między cenami tłuszczu i białka mleka. W 2018 roku ceny rynkowe odtłuszczonego mleka w proszku na rynku unijnym pozostają poniżej poziomu interwencji publicznej, podczas gdy ceny masła są ponad dwukrotnie wyższe od poziomu interwencji publicznej.

W rozporządzeniu Rady czytamy, że ceny surowego mleka płacone rolnikom w 2018 roku znajdują się na poziomie, który sprawia, że chów bydła mlecznego jest opłacalny z uwagi na obecny duży popyt na masło i ser mimo stosunkowo niskich cen białka mleka. Funkcjonowanie interwencji publicznej w 2018 roku w ramach procedury przetargowej nie zapobiegło utrzymaniu się tych poziomów cen mleka surowego.

Rada przewiduje, że w 2019 roku podstawy rynku mleka i przetworów mlecznych pod względem podaży, popytu i kształtowania się cen nie zmienią się znacząco, w szczególności jeśli chodzi o rozbieżność między cenami pochodzącego z mleka tłuszczu i białka mleka. Należy zatem ustalić ograniczenie ilościowe na zakup odtłuszczonego mleka w proszku po ustalonej cenie w 2019 roku na poziomie zera.

(26.10.2018 za gospodarz.pl)