Nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE ds. środowiska

31.10.2018

Wiceminister środowiska Sławomir Mazurek wziął udział w austriackim Grazu w nieformalnym posiedzeniu ministrów UE ds. środowiska. Tematem przewodnim spotkania była przyszłość europejskiej polityki w obszarze ochrony środowiska. Przedstawiciele państw unijnych skupiali się w szczególności na ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

– Polska popiera potrzebę opracowania ósmego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Kolejny program powinien skupić się na wciąż aktualnych wyzwaniach i osiągalnych priorytetach, a także mieć zapewnione odpowiednie finansowanie – mówił wiceminister Mazurek.

– Prowadzenie odpowiedzialnej polityki ekologicznej musi iść w parze z dostępem do wystarczających środków na planowane przedsięwzięcia środowiskowe – dodał.

Zdaniem strony polskiej należy wyciągnąć odpowiednie wnioski z ewaluacji aktualnie trwającego programu. Dzięki temu kolejny program będzie mógł realizować konkretne zadania, których do tej pory nie udało się osiągnąć w zadowalającym zakresie, jak chociażby kwestia poprawy jakości powietrza.

Kwestia niskoemisyjnej gospodarki

Aby przyspieszyć w UE transformację w kierunku niskoemisyjnej gospodarki, wśród priorytetów nowego programu ramowego polska delegacja zaproponowała, aby uwzględnić efektywne wykorzystanie zasobów w obiegu zamkniętym. W szczególności należy działać w kontekście gospodarowania odpadami i żywnością.

– Polska ma liczne pozytywne doświadczenia we wdrażaniu idei GOZ, zwłaszcza jeśli chodzi o system zachęt dla samorządów w realizacji konkretnych projektów – powiedział wiceminister środowiska.

Zmiany klimatu

Przedstawiciele ds. środowiskowych unijnych państw poruszyli również temat związany ze zmianami klimatu również w kontekście zbliżającego się szczytu klimatycznego COP24 organizowanego przez Polskę. Uwzględnienie polityki klimatycznej w nowym ósmym programie będzie niewątpliwie wartością dodaną.

– Ze względu na szeroki zakres zagadnień i swoistą specyfikę, polityka klimatyczna wiąże się praktycznie ze wszystkimi aspektami działalności człowieka. Tym bardziej walka ze zmianami klimatu wpływa na politykę ochrony środowiska – podkreślił wiceminister Sławomir Mazurek.

Polityka klimatyczna ma również oddziaływanie na inne polityki, w tym przede wszystkim politykę energetyczną, gospodarczą czy społeczną. Bez harmonijnego postępu w realizacji polityki ochrony środowiska i klimatu nie może być mowy o zrównoważonym rozwoju. Stąd niezbędne są odpowiednie działania w kwestii ukierunkowaniu nowego ósmego programu działań w zakresie środowiska (8EAP).

(31.10.2018 za PAP)