Hochland prowadzi ankietowanie społeczności lokalnych

06.11.2018

Firma Hochland Polska wystartowała z drugą edycją ankietowania społeczności lokalnych. Firmie zależy, aby lokalne społeczności były zadowolone z takiego sąsiada, jakim jest Hochland – jeden z największych pracodawców, zarówno w Kaźmierzu, jak i w Węgrowie.

Dystrybucja ankiet została zaplanowana, podobnie jak w ubiegłym roku, w ramach wydań lokalnych gazet: Obserwatora Kaźmierskiego i Głosu Węgrowa. Ankieta dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronach internetowych wydawnictw. Na formularzu znalazło się sześć zagadnień. Pytamy, czy Hochland Polska jest firmą przyjazną dla środowiska, czy wspiera społecznie ważne inicjatywy, czy wspiera edukację młodzieży, czy wspiera działania promujące aktywność fizyczną, czy angażuje się w rozwój gminy i wreszcie pytamy o ogólny poziom zadowolenia z inicjatyw Hochland Polska wśród lokalnej społeczności? W ankiecie zaproponowano cztery możliwe warianty odpowiedzi: zdecydowanie nie, raczej nie, raczej tak, zdecydowanie tak. Ankieta jest anonimowa, ale kończy się krótką metryczką, w której prosi się o podanie informacji dodatkowych: czy respondent jest mieszkańcem gminy, czy jest w niej zameldowany, czy jest pracownikiem Hochland Polska i wreszcie prosi się także o podanie wieku.

– Zgodnie z przyjętymi założeniami zapraszamy do wypełnienia ankiety wszystkie chętne osoby, mieszkańców z rejonu Kaźmierza i Węgrowa. Badanie ankietowe zajmuje ok 10 minut. Wyniki ankiet są dla nas jedną z ocen prowadzonych działań dla lokalnych społeczności, a także ułatwiają nam wybranie optymalnych kierunków na planowanie zakresu współpracy na najbliższe lata – powiedział Jacek Wyrzykiewicz, PR & Marketing Services Manager w Hochland Polska.

Hochland istnieje na polskim rynku od początku lat 90-ych. Obecnie posiada w Polsce dwa zakłady – w Kaźmierzu i Węgrowie.

(06.11.2018 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl)