KOWR zawarł porozumienie o współpracy z chińskim stowarzyszeniem CAWA

07.11.2018

W dniu 6 listopada 2018 roku, przy okazji odbywającej się w Szanghaju pierwszej edycji Chińskiej Międzynarodowej Wystawy Importowej CIIE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie o współpracy z Ogólnochińskim Stowarzyszeniem Hurtowych Rynków Rolnych (China Agricultural Wholesale Markets Association – CAWA). Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora generalnego KOWR Piotra Serafina oraz przewodniczącego CAWA Ma Zengjun. W ceremonii podpisania uczestniczyli również minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej Wojciech Zajączkowski.

W dniu 6 listopada 2018 roku, przy okazji odbywającej się w Szanghaju pierwszej edycji Chińskiej Międzynarodowej Wystawy Importowej CIIE, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa podpisał porozumienie o współpracy z Ogólnochińskim Stowarzyszeniem Hurtowych Rynków Rolnych (China Agricultural Wholesale Markets Association – CAWA). Porozumienie zostało podpisane przez dyrektora generalnego KOWR Piotra Serafina oraz przewodniczącego CAWA Ma Zengjun. W ceremonii podpisania uczestniczyli również minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Rzeczypospolitej Polskiej w Chińskiej Republice Ludowej Wojciech Zajączkowski.

Współpraca ze Stowarzyszeniem w ramach Porozumienia będzie obejmować przede wszystkim wspieranie podmiotów gospodarczych zainteresowanych dystrybucją produktów rolno-spożywczych poprzez chiński hurtowy rynek rolny, współpracę w zakresie organizacji wspólnych przedsięwzięć promocyjnych (w tym misji handlowych), wymianę informacji na temat polskiego i chińskiego rynku rolnego oraz organizowanych działań promocyjnych.

Stowarzyszenie CAWA zrzesza 4000 chińskich rynków hurtowych. Podpisane porozumienie może znacząco zwiększyć możliwości eksportu polskich produktów rolno-spożywczych do Chin, gdyż w skali tego kraju ok. 70-80% dystrybucji produktów rolno-spożywczych odbywa się poprzez rynki hurtowe.

(07.11.2018 za KOWR)