Polska młodzież na Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach „To nie jest klimat dla młodych ludzi”

10.12.2018

W najbliższy piątek, 14 grudnia, podczas Konferencji Klimatycznej COP24 w Katowicach młodzi polscy delegaci wezmą udział w panelu dyskusyjnym pt. „No climate for young generation”, organizowanym przez UNICEF Polska i Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Przedstawiciele młodego pokolenia z różnych regionów Polski spotkają się na wydarzeniu polskiej prezydencji COP24, aby wspólnie debatować nad zagadnieniami dotyczącymi zmian klimatycznych. 25 delegatów, wspieranych przez ekspertów, będzie dyskutowało nad najważniejszymi wyzwaniami w wybranych obszarach:

  • Bioróżnorodność – jak powstrzymać niszczenie ekosystemów i poprawić ich zdolność do pełnienia ważnych dla społeczeństwa funkcji, w tym związanych z regulacją lokalnego klimatu?
  • Woda – w jaki sposób poprawić gospodarowanie zasobami wody, aby w najbliższej przyszłości nie zabrakło jej dla ludzi i gospodarki.
  • Miasta – jak zredukować rosnącą presję miast na środowisko naturalne oraz wzmocnić zdolności adaptacyjne i odporność miast na zagrożenia klimatyczne?
  • Gospodarka obiegu zamkniętego, nowe technologie – które technologie i modele biznesowe pozwolą na efektywną redukcję eksploatacji zasobów naturalnych i zoptymalizowanie ekologiczne i ekonomiczne kosztów?
  • Edukacja – jak propagować rzetelną wiedzę o czynnikach wpływających na zmianę klimatu i uświadamiać konieczność modyfikacji stylu życia i podjęcia działań na rzecz zrównoważonego rozwoju?

Podsumowaniem spotkania będzie spisanie rekomendacji młodych ludzi odnośnie do pilnych działań w zakresie ochrony klimatu, jakie już dzisiaj powinny być wdrażane przez rządzących w Polsce tak, aby młode pokolenie i wszystkie kolejne mogły korzystać z prawa do życia w zdrowym środowisku w warunkach zrównoważonego rozwoju. Postulaty, zebrane w dokumencie „Klimat dla Młodych” i podpisane przez wszystkich delegatów, zostaną przekazane na ręce przedstawiciela polskiej prezydencji COP24.”

Wierzymy, że wnioski i rekomendacje przygotowane przez młodych ludzi zostaną wzięte pod uwagę, bo to właśnie oni odczują najmocniej skutki polityki klimatycznej prowadzonej dzisiaj przez rządzących.

Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich uczestników Szczytu Klimatycznego COP24. Odbędzie się w Przestrzeni UNFCCC – Lubelskie Climate Action Room 3.

UNICEF, jako Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci, od kilkunastu lat aktywnie uczestniczy w szczytach COP jako gość, ale także jako współorganizator różnych wydarzeń towarzyszących w ramach Konferencji. UNICEF działa na rzecz najmłodszego pokolenia, którego zmiany klimatyczne dotykają najbardziej. Dlatego nie powinno zabraknąć w tym wydarzeniu głosu młodych ludzi.

(10.12.2018 za unicef.presscenter.pl)