Deficyt w handlu zagranicznym w okresie I-X br. wyniósł 13,5 mld

11.12.2018

W okresie styczeń-październik br. wartość polskiego eksportu wyniosła 776,6 mld zł, a importu – 790,1 mld zł. Ujemne saldo ukształtowało się na poziomie 13,5 mld zł, podczas gdy w tym samym okresie ub.r. było dodatnie i wyniosło 7,8 mld zł – podał we wtorek GUS.

Po dziesięciu miesiącach notujemy wzrost zarówno eksportu jak i importu wobec analogicznego okresu ub.r. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 5,6%, a import o 8,5%.

Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 87% (w tym z UE 80,2%), a w imporcie – 65,8% (w tym z UE 58,6%). Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,8%, a w imporcie 9,1%. Jak zauważają eksperci GUS, na wysoki udział krajów rozwiniętych w obrotach towarowych od lat, mają wpływ duże obroty z UE.

Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 142,5 mld zł i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 26,5 mld zł. Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 155,5 mld zł, w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 160,2 mld zł.

W okresie styczeń-październik br. wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Holandii, na Węgry, do Francji, Czech, Szwecji oraz W. Brytanii, spadły obroty eksportu do Włoch. Wzrósł import z wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów.

Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły w eksporcie 66,6%, a w imporcie ogółem – 65,0%, tj. były na bardzo podobnym poziomie jak w ubiegłym roku. Nadal największym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy, których udział w eksporcie wyniósł 28%, a w imporcie stanowił 22,5%. Dodatnie saldo wyniosło 39,8 mld zł wobec 33,4 mld zł w analogicznym okresie ub.r.

(11.12.2018 za PAP)