Spółdzielnia Dostawców Mleka w Wieluniu ma nowego prezesa

W dniu 26.10.2018 roku w Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, podczas którego nastąpiła zmiana zarządu. Stanowisko prezesa objął dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej – Marek Kapica, zastępcą prezesa zarządu została Iwona Sandak, pełniąca do tej pory funkcje pełnomocnika ds. jakości.

Przez 28 lat SDM w Wieluniu kierowana była przez trzyosobowy zarząd, w skład którego wchodzili: Stefan Bartela – prezes zarządu, Andrzej Polak – zastępca prezesa ds. produkcji, techniki i skupu i Bogdan Woźniak – zastępca prezesa ds. handlu.

(Informacja prasowa SDM Wieluń)