Ceny skupu mleka pozostaną w trendzie spadkowym

14.12.2018

Po przejściowym wzroście obserwowanym w I poł. br., ceny produktów mlecznych powróciły do trendu spadkowego. Zgodnie z danymi FAO światowe ceny produktów mlecznych w okresie od czerwca do listopada br. zmniejszyły się o 18,5%. Spadek odnotował również indeks cen GDT, który we wspomnianym wyżej okresie obniżył się o prawie 20%, odnotowując najdłuższą serię bez wzrostu cen w historii (12 aukcji z rzędu) – podano w publikacji AGROmapa Crédit Agricole BP.

W kierunku obniżenia cen produktów mlecznych oddziałuje silny wzrost dostaw mleka w Nowej Zelandii, która obecnie znajduje się w szczycie sezonu. Zwiększonej produkcji mleka w tym kraju sprzyjają bardzo korzystne warunki agrometeorologiczne. W efekcie w pierwszych 5 miesiącach sezonu 2018/2019 skup mleka w tym kraju zwiększył się o 5,8%, co jest najsilniejszym wzrostem od 5 lat. Wzrost skupu mleka utrzymuje się również w USA oraz w Argentynie. Z wyraźnym spowolnieniem wzrostu dostaw mleka mamy natomiast do czynienia w UE, co jest skutkiem tegorocznej suszy, jaka wystąpiła w Europie.

Negatywne dla cen produktów mlecznych jest również wyraźne spowolnienie światowego popytu na produkty mleczne. W okresie styczeń-lipiec br. wolumen chińskiego importu produktów mlecznych zwiększył się o 4,3% rdr wobec wzrostu o 17,3% rdr w analogicznym okresie 2017 roku. Ze spowolnieniem popytu na produkty mleczne mamy do czynienia również wśród pozostałych głównych importerów: w Rosji, Meksyku, Algierii i na Filipinach.

W ostatnich miesiącach częściowo zmniejszyła się nierównowaga na rynku tłuszczu mlecznego i białka, odzwierciedlana przez relację pomiędzy cenami masła a cenami odtłuszczonego mleka w proszku (OMP).

Mimo wyraźnego spadku w ostatnich miesiącach pozostaje ona znacząca. Głównym czynnikiem sprzyjającym spadkowi relacji cen masła i OMP jest stopniowa redukcja zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych przez Komisję Europejską (KE). Na koniec października br. wynosiły one 253 tys. ton wobec 376 tys. w październiku 2017 roku (spadek o 33%). Ich redukcja zmniejsza niepewność na rynku, sprzyjając stopniowemu powrotowi cen do poziomu równowagi (spadkowi cen tłuszczu mlecznego i wzrostowi cen białka).

Uwzględniając perspektywy sytuacji na światowym rynku mleka podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą światowy rynek mleka w III kw. ub.r. wszedł w spadkową fazę cyklu. Oceniamy, że potrwa ona najprawdopodobniej przynajmniej do IV kw. 2019 roku. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza są warunki agrometeorologiczne wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (w szczególności w Nowej Zelandii i w UE), a także dalsze kształtowanie się zapasów interwencyjnych OMP zgromadzonych przez KE. W efekcie, uwzględniając nasz scenariusz dla światowego rynku mleka oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozujemy, że na koniec 2018 roku cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 140 zł/hl, a na koniec 2019 roku spadnie do ok. 130 zł/hl.

(14.12.2018 za Crédit Agricole)