Ustawa dot. projektów w ramach KSOW bez poprawek Senatu

17.12.2018

Senat nie wniósł w piątek 14 grudnia poprawek do ustawy dot. wyboru operacji złożonych w drodze konkursów w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Nowe przepisy upraszczają i skracają proces wyboru projektów. Nie będzie jednak wsparcia dla terenów leśnych dotkniętych nawałnicami z sierpnia 2017 roku.

Chodzi o nowelę ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o lasach.

Jak tłumaczyli autorzy projektu podczas prac sejmowych, przepisy zostały zmienione na podstawie zebranych dotychczas doświadczeń. Mają usprawnić proces wyboru operacji, złożonych w drodze konkursu przez partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) oraz wypłaty tym partnerom środków finansowych z tytułu realizacji tych operacji.

Do tej pory w ocenę wniosków zaangażowane są dwie instytucje – jednostka centralna, która jest ulokowana w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ośrodek w Brwinowie oceniał wnioski pod kątem formalnym, natomiast resort – pod kątem merytorycznym. Obecnie całą oceną projektów będzie zajmowało się Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i ono też będzie refundowało środki po zrealizowanym projekcie. Zmiana ta, w zamyśle resortu, skróci czas oceny projektu.

W ramach PROW 2014-2020 odbyły się dwa nabory wniosków. W 2017 roku – projekty były na kwotę ok. 3 mln zł, natomiast w tym roku jest to ok. 7 mln zł. W przyszłym roku na projekty zarezerwowane jest ok. 10,5 mln zł. Projekt własny może zgłosić każdy podmiot, natomiast konkurs ogłaszany jest przez ministerstwo rolnictwa, wraz z kryteriami, które trzeba spełnić.

Partnerem KSOW korzystającym ze środków pomocy technicznej mogą być podmioty wpisane do bazy partnerów KSOW. W bazie znajduje się ok. 2,3 tys. podmiotów. Mogą to być stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego czy osoby prywatne.

Nowe przepisy umożliwią wsparcie w lasach prywatnych działań polegających na podniesieniu odporności systemów leśnych poprzez m.in. przekształcenie niekorzystnej struktury drzewostanów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Teraz trafi do podpisu prezydenta.

(17.12.2018 za PAP)