Biogazowni rolniczych ma przybywać. Jest nowy system wsparcia

18.12.2018

Liczba biogazowni w Polce przekracza 300, z czego rolnicze to niecała setka. Według resortu energii takich instalacji, zwłaszcza rolniczych, ma w najbliższym czasie przybywać z uwagi na nowy system wsparcia.

Sektor odnawialnych źródeł energii był przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia sejmowej komisji ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa.

Sławomir Grzelak, dyrektor Departamentu Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji Najwyższej Izby Kontroli podkreślał, że najważniejszą konkluzją z badań kontrolnych jest to, że osiągnięcie celu, czyli udziału 15% energii odnawialnej w zużyciu energii finalnej w Polsce w roku 2020 jest zagrożone.

– Jest ryzyko, że tego celu nie osiągniemy. W 2016 roku wskaźnik nieznacznie przekroczył 11% i był najniższy od 2013 roku. I tu trzeba przyznać, że w roku 2016 nastąpiło załamanie ścieżki wznoszącej, czyli zwiększającego się udziału OZE w zużyciu energii finalnej. W konsekwencji istnieje ryzyko, że Polska stanie przed koniecznością dokonania statystycznego transferu energii z odnawialnych źródeł z państw członkowskich Unii Europejskiej, które mają nadwyżkę. Koszty transferu mogą wynieść, według naszych szacunków, około 8 mld zł – mówił.

Tadeusz Skobel, wiceminister energii w odpowiedzi przypominał, że kontrola NIK była przeprowadzona w ministerstwie za lata 2015-2017. Od tego czasu weszła w życie szeroka nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

– Zmiany polegały na wprowadzeniu, oprócz samych aukcji, przyjaznych systemów cen gwarantowanych dla mikro i małych źródeł oraz gwarantowanej dopłaty różnicy między kosztem wytworzenia a ceną energii – podkreślał Skobel.

Jak zaznaczał, kluczowym elementem rozwoju energetyki na obszarach wiejskich jest maksymalne wykorzystanie dostępnych tam surowców energetycznych.

– Podstawą właściwego gospodarowania zasobami w ośrodkach wiejskich jest właściwa identyfikacja posiadanych zasobów. W chwili obecnej liczba biogazowni w Polce to 308 instalacji o łącznej mocy 240 MW, z czego biogazownie rolnicze to 96 instalacji o mocy 103 MW. Bazując na danych dotyczących prowadzonych projektów inwestycyjnych oraz przewidywanych wolumenach energii dostępnej w ramach tegorocznych aukcji OZE, resort energii przewiduje szybki rozwój tego typu instalacji, szczególnie w sektorze biogazowni rolniczych – zapowiadał wiceszef resortu.

Ministerstwo zaproponowało nowy system wsparcia dla biogazowni w systemie taryf FIT i FIP. Jeden przeznaczony jest dla instalacji o mocy 0,5 MW i ma być na tyle prosty, że będą mogły z niego skorzystać mniejsze instalacje przy gospodarstwach rolnych, których właściciele mają problemy z zagospodarowaniem odpadów.

Jeśli zaś chodzi o biomasę, w ocenie resortu energii największe krajowe zasoby stanowi stała, w której skład wchodzi głównie drewno odpadowe z lasów, drewno poużytkowe oraz słoma.

– Do roku 2020 w Polsce około 2,9 mln ha terenów może zostać oddane pod uprawę roślin energetycznych. Biomasa jest paliwem, które może częściowo zastąpić paliwa kopalne, a w szczególności węgiel. Wszystko to dzięki procesowi tzw. toryfikacji, polegającemu na cieplnym przetwarzaniu biomasy w temperaturze od 200 do 300oC bez dostępu tlenu – wyjaśniał Tadeusz Skobel.

(18.12.2018 za agropolska.pl, fot. Dariusz Kucman, agropolska.pl)