Podwyżki cen energii w niewielkim stopniu wpłyną na rentowność branży mleczarskiej

18.12.2018

– Dla przykładu, aby zrekompensować koszty podwyżek cen energii o 100%, należałoby obniżyć cenę skupu mleka o 4 grosze na litrze. Należy jednak zauważyć, że pośrednio, np. poprzez wzrost cen opakowań związanych ze wzrostem cen energii, siła wpływu tego czynnika na rentowność mleczarni może być większa – informuje Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

W I połowie 2018 roku, według danych PONT Info, w przedsiębiorstwach mleczarskich zatrudniających co najmniej 10 osób koszty działalności ogółem w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo zwiększyły się w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem o 5,9%.

– Warto jednak zauważyć, że wzrost ten był mniejszy niż w przetwórstwie żywności ogółem, w której wyniósł przeciętnie 8,0%. Głównym składnikiem kosztów w branży mleczarskiej są materiały, które w I połowie 2018 roku stanowiły 72% wszystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa. Koszty materiałowe w branży mleczarskiej mają większe znaczenie niż w przemyśle spożywczym ogółem, gdzie ich udział przeciętnie wyniósł 62%. W I połowie 2018 roku koszty materiałowe w branży mleczarskiej, w przeliczeniu na przedsiębiorstwo wzrosły o 5,7% (r/r) – informuje Wyrzykowski.

Analityk zauważa, że podstawowym składnikiem kosztów materiałowych jest skupowane mleko.

– W analizowanym okresie średnia cena skupu mleka w Polsce była o 1,2% wyższa niż w pierwszej połowie 2017 roku, a wolumen skup zwiększył się o 2,9% co oznacza, że koszt skupu mleka zwiększył się o 4,1% – w mniejszym stopniu niż koszty materiałowe ogółem. Wartość skupionego w pierwszej połowie 2018 roku mleka stanowiła 48% kosztów działalności ogółem i 66% kosztów materiałowych – dodaje.

Wyrzykowski wskazuje, że w mleczarstwie koszty energii (bez paliw) w relacji rocznej, w przeliczeniu na przedsiębiorstwo zwiększyły się o 7,7%.

– Co ciekawe stanowiły zaledwie 1,5% kosztów działalności ogółem. Oznacza to, że obserwowane w drugiej połowie 2018 roku podwyżki cen energii w sposób bezpośredni wpłyną na rentowność firm tylko w niewielkim stopniu. Dla przykładu, aby zrekompensować koszty podwyżek cen energii o 100% należałoby obniżyć cenę skupu mleka o 4 grosze na litrze. Należy jednak zauważyć, że pośrednio, np. poprzez wzrost cen opakowań związanych ze wzrostem cen energii, siła wpływu tego czynnika na rentowność mleczarni może być większa – dodaje analityk.

W ocenie analityka wzrost wynagrodzeń może być jednym z największych wyzwań branży mleczarskiej

– W I połowie 2018 roku koszty wynagrodzeń w branży mleczarskiej w przeliczeniu na jednego zatrudnionego wzrosły o 7,8% (rdr), w mniejszym stopniu niż w branży spożywczej ogółem, gdzie wynagrodzenia wzrosły o 10,3% (rdr). Koszty wynagrodzeń w branży mleczarskiej stanowiły 5,8% wszystkich kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa mleczarskie – dodał.

Wyrzykowski wskazuje, że w perspektywie średnioterminowej sektor rolno-spożywczy w Polsce powinien być przygotowany na dalszy wzrost kosztów operacyjnych, w tym w szczególności wynagrodzeń i energii.

(18.12.2018 za BGŻ BNP Paribas, fot. portalspozywczy.pl)