Polskie pasze bez GMO

19.12.2018

– Jesteśmy młodym rodzinnym przedsiębiorstwem opartym na krajowym, lokalnym kapitale, którego priorytetem jest obecnie budowa zakładu produkcji białka paszowego wolnego od GMO oraz pasz dla bydła mlecznego i mięsnego. W sercu największego, mlecznego zagłębia kraju – na Podlasiu – w promieniu 80 km brak jest bowiem nowoczesnej wytwórni pasz pełnoporcjowych, a w promieniu ponad 300 km wytwórni komponentów białka chronionego by-pass, która – jak się okazuje – jest bardzo potrzebna – przyznaje Jakub Szymański, prezes zarządu firmy paszowej Agroimpex-Group.

Z Jakubem Szymańskim – prezesem zarządu Agroimpex-Group Sp. z o.o. w Ciechanowcu, rozmawiają Beata Dąbrowska i Krzysztof Wróblewski

Spółka Agroimpex-Group to stosunkowo nowy podmiot na polskim rynku?

– To prawda, jesteśmy młodym rodzinnym przedsiębiorstwem opartym na krajowym, lokalnym kapitale, którego priorytetem jest obecnie budowa zakładu produkcji białka paszowego wolnego od GMO oraz pasz dla bydła mlecznego i mięsnego. W sercu największego mlecznego zagłębia kraju – na Podlasiu – w promieniu 80 km brak jest bowiem nowoczesnej wytwórni pasz pełnoporcjowych a w promieniu ponad 300 km wytwórni komponentów białka chronionego by-pass, która – jak się okazuje – jest bardzo potrzebna. Najlepszym tego potwierdzeniem jest deklaracja wsparcia i patronatu czołowej spółdzielni mleczarskiej w Polsce – Mlekovity z Wysokiego Mazowieckiego.

– Oferta paszowa działających na polskim rynku firm jest ogromna, a możliwości dowozu produktu niemal w każdy region kraju praktycznie nieograniczone. Co zatem przemawia za powstaniem zakładu paszowego na Podlasiu?

– Zakład paszowy, bazujący na współpracy lokalnych gospodarzy, oznacza chociażby oszczędność logistyczną oraz lokalną współpracę między innymi w zakupie zbóż oraz kontrolę jakości surowców. Ponadto zyski z produkcji pasz reinwestowane będą na Podlasiu, a nie eksportowane za granicę jak w przypadku międzynarodowych koncernów. Wytwórnia na Podlasiu, to również możliwość zakupu surowców po lepszych cenach, na zasadach zakupów grupowych. Przede wszystkim jednak zakład będzie produkował wysokiej jakości komponenty białkowe zastępujące importowaną śrutę sojową GMO. Testowaliśmy w praktyce przez lata wiele komponentów białkowych i obecnie podobne produkty wytwarzane są w większości w najnowocześniejszych zakładach w Niemczech, Holandii oraz Austrii. W Polsce najlepszej jakości białko jelitowe produkuje jedynie wytwórnia pasz LIRA w woj. wielkopolskim – jest to produkt jakości europejskiej, aczkolwiek skala zapotrzebowania na te produkty jest ogromna, a ich import z tak dalekich odległości jest drogi i jak najbardziej uzasadnia potrzebę budowy krajowego i nowoczesnego zakładu.

– Gdzie zlokalizowany będzie zakład i jakie będą jego moce produkcyjne?

– Zakład zlokalizowany będzie w Ciechanowcu, bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 694, w odległości 25 km od SM Mlekovita i – co najważniejsze – w bezpośrednim sąsiedztwie około 20 000 gospodarstw – dostawców mleka do: SM Mlekovita, SM Mlekpol, SM Spomlek czy OSM Piątnica. Roczna, szacowana sprzedaż wynosić będzie ok. 30 000 ton pasz pełnoporcjowych, koncentratów, premiksów, ale przede wszystkim białka jelitowego by-pass (chronionego).

– Rozumiemy zatem, że sztandarowymi produktami nowego zakładu będą mieszanki pełnoporcjowe oraz białko by-pass?

– Tak, zakład będzie wytwarzać komponenty białka by-pass oraz pełnowartościowe pasze pełnoporcjowe, całkowicie wolne od GMO, w oparciu o białko by-pass. W wytwórni zamontowana będzie innowacyjna linia technologiczna do obróbki śrut pochodzących z roślin oleistych i strączkowych do produkcji wysokiej jakości białka jelitowego/chronionego. Zakład wyposażony będzie również w bardzo precyzyjny komponent mieszania mikro- i makrokomponentów, co daje możliwość produkcji pasz pełnoprocjowych, mieszanek mineralnych i koncentratów o dowolnym składzie.

– Jakie argumenty przemawiały za wyborem ofert pasz produkowanych w przyszłym zakładzie?

– Niejednokrotnie minister rolnictwa i rozwoju wsi Jan Krzysztof Ardanowski podkreślał konieczność wykorzystania w żywieniu zwierząt polskich źródeł białka i właśnie powstanie zakładu zapewni zastąpienie w dawkach pokarmowych dla wysoko wydajnych krów mlecznych importowanej i drogiej poekstrakcyjnej śruty sojowej (pochodzącej z ziaren soi GMO), rodzimymi komponentami białkowymi. Postępujące działania legislacyjne w Polsce i UE, będące odpowiedzią na zapotrzebowanie konsumentów na zdrową, wolną od GMO żywność, idą w tym kierunku – ludzie chcą jeść zdrowo! To oczywiście może przyczynić się do poprawy opłacalności produkcji mleka. Klientami wytwórni mogą być bezpośrednio gospodarstwa rolno-hodowlane oraz inne zakłady – wytwórnie pasz wykorzystujące komponenty białka chronionego by-pass.

– Jak dalece zaawansowane są już prace nad powstaniem nowego zakładu?

– Obecnie, formalnie od położenia „kamienia węgielnego” dzieli nas tylko sfinalizowanie pozwolenia na budowę. W kwietniu br. złożyliśmy wniosek na dofinansowanie budowy zakładu z PROW na kwotę 10 mln zł. Wniosek został zarejestrowany formalnie i obecnie trwa uzupełnianie dokumentacji. Posiadamy już między innymi projekt technologiczny, budowlany, wszelkie zgody środowiskowe, decyzję o warunkach zabudowy, zgodę i warunki przyłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej, gotowy wjazd z drogi wojewódzkiej.

Inwestycja w wytwórnię to ogromne przedsięwzięcie, również pod względem finansowym.

– To prawda. Szacowana wartość kompletnego zakładu wyniesie 20 mln zł. Obok dofinansowania PROW, prowadzimy sprzedaż produktów – pasz, by pozyskiwać fundusze na realizację przedsięwzięcia oraz budowy rynku zbytu. Staramy się także o pozyskanie zewnętrznego inwestora, który nabyłby udziały naszej spółki i umożliwił dalszy rozwój. Widzimy tu różne możliwości – możliwym inwestorem jest grupa lokalnych gospodarstw rolno-hodowlanych tworząca spółdzielnię czy też grupę producentów albo firma działająca i mająca doświadczenie na rynku pasz. Perspektywy są ogromne. Proszę zwrócić uwagę, że wiele międzynarodowych gigantów na rynku paszowym zaczynało jako małe lokalne firmy lub spółdzielnie. Wszystkie osoby lub firmy zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu przez stronę internetową www.agroimpex-group.eu.

(19.12.2018 za tygodnik-rolniczy.pl)