E-sklepy zaniepokojone pomysłem wystawiania paragonu przed zapłatą

20.12.2018

Ministerstwo Finansów chce, by od przyszłego roku paragony fiskalne były wydawane przez przyjęciem zapłaty od klienta. W ocenie Izby Gospodarki Elektronicznej (e-Izba) proponowane zasady wystawiania paragonów fiskalnych są niejasne i bardzo niekorzystne dla e-sklepów dokonujących sprzedaży wysyłkowej towarów i świadczenia usług przez Internet (online).

W przeciwieństwie do zakupów tradycyjnych – w sklepach stacjonarnych, przy sprzedaży online nie dochodzi do wydania towaru lub wykonania usługi w momencie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży przez internet. Towary (usługi) wydawane są dopiero po otrzymaniu płatności za złożone zamówienie.

Z uzasadnienia projektu Rozporządzenia wynika wprawdzie, że wprowadzona w §6 ust.1 pkt 1 regulacja określa generalną zasadę obowiązku wystawienia paragonu w stosunku do dokonanej sprzedaży i ta zasada nie dotyczy otrzymania należności przed dokonaniem sprzedaży (zaliczki). Dlatego zdaniem e-Izby sklepy internetowe miałyby obowiązek wydruku paragonu fiskalnego przed otrzymaniem zapłaty tylko w przypadku wcześniejszej wysyłki towarów lub wykonania usług. Biorąc jednak pod uwagę samą treść przepisów Rozporządzenia, istnieje ryzyko, że organy podatkowe zinterpretują te przepisy jako zobowiązanie do wystawiania paragonów już w dacie złożenia zamówienia online, przed dokonaniem faktycznej sprzedaży czyli dostawą towarów lub usług. Byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy o VAT i celem projektu Rozporządzenia.

Taka interpretacja przepisów w sprawie wystawiania paragonów przez organy podatkowe wymagałaby całkowitej zmiany systemów sprzedaży online oraz sposobu działania kas. Znacząco wzrosłaby też liczba anulowanych i korygowanych paragonów w trakcie dokonywania sprzedaży, gdyż klienci e-sklepów bardzo często rezygnują z zamówionych towarów po złożeniu zamówienia, oraz dokonują w nich zmian (vide raport e-Izby „Porzucony e-koszyk”). Obecnie w takim przypadku e-sklepy nie mają obowiązku wystawiania paragonów fiskalnych, o ile nie otrzymały płatności. Zgodnie z treścią projektu Rozporządzenia mogą mieć obowiązek wystawienia paragonów oraz ich późniejszej (wielokrotnej) korekty, co nie przyczyni się do uszczelnienia systemu VAT – podkreśla w analizie Rozporządzenia Marta Kasztelan, koordynator ds. podatków e-Izby oraz doradca podatkowy w kancelarii Sowiński i Partnerzy.

Jeżeli przepisy Rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 w obecnym kształcie, to mogą spowodować duże utrudnienia w działaniu branży e-commerce, gdyż sprzedawcy internetowi nie będą mieli pewności jak należy je zastosować.

W przypadku, gdy regulamin e-sklepu przewiduje, że do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty przez naciśnięcie przycisku kup teraz, ale przed wypełnieniem formularza zamówienia, sprzedający może nie być w stanie zidentyfikować nabywcy, jeżeli nie podał on wcześniej swoich danych. Wówczas pojawia się problem z wydaniem paragonu fiskalnego. Dlatego będziemy prowadzić aktywny dialog z Ministerstwem Finansów, którego celem będzie dostosowanie zmian w tym zakresie do realiów biznesu – wyjaśnia Patrycja Sass-Staniszewska, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

(20.12.2018 za dlahandlu.pl)