Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce pozostaje silny pod koniec roku

21.12.2018

Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce pozostaje silny pod koniec roku – ocenili ekonomiści PKO BP, komentując piątkowe dane GUS dot. sprzedaży detalicznej. Jak dodali, dane wskazują na coraz większą popularność w Polsce promocji w ramach Black Friday.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że sprzedaż detaliczna w listopadzie 2018 roku wzrosła o 8,2% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,7%. Sprzedaż detaliczna realnie wzrosła w ubiegłym miesiącu o 6,9% rdr.

„Wyhamowanie wzrostu sprzedaży w porównaniu z poprzednim miesiącem wynikało ze słabszej dynamiki sprzedaży samochodów, która spadła o 1,4% rdr po wzroście o 9,7% rdr w październiku prawdopodobnie napędzanym przez zmiany regulacyjne” – napisali w komentarzu ekonomiści PKO BP.

Ich zdaniem, w większości pozostałych kategorii przedsiębiorstw handlowych sprzedaż przyspieszyła. „Dane nie wskazują więc na negatywny efekt dodatkowego dnia niehandlowego wprowadzonego 12 listopada. Prawdopodobnie wyższa sprzedaż w dni poprzedzające święto narodowe zniwelowała mniejsze obroty 12 listopada”– ocenili.

Ekonomiści wskazali, że sprzedaż „bazowa” (po wyłączeniu samochodów, paliw i żywności) przyspieszyła w listopadzie do 12,4% rdr z 11,9% rdr.

„Dane wskazują w naszej ocenie na coraz większą popularność w Polsce promocji w ramach Black Friday i pewną zmianę zwyczajów zakupowych w okresie przedświątecznym (większe znaczenie listopada kosztem grudnia)” – czytamy w komentarzu.

Ekonomiści PKO BP wskazują, że przyspieszenie sprzedaży detalicznej odnotowano w przypadku kosmetyków i farmaceutyków, tekstyliów oraz mebli, RTV i AGD, czyli kategorii, w których listopadowe promocje były popularne.

„Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce pozostaje silny pod koniec roku. Wsparciem dla konsumpcji pozostają solidnie rosnące płace (szczegółowe dane z sektora przedsiębiorstw wskazują na listopadowe przyspieszenie dynamiki wynagrodzeń w z wyłączeniem górnictwa do 7,4% rdr vs 7,1% rdr w październiku), stabilna inflacja oraz niskie ryzyko utraty pracy (bezrobocie w listopadzie na poziomie 5,7%)” – napisali.

Dodali, że na pewną stabilizację wzrostu konsumpcji w kolejnych miesiącach wskazuje niewielkie pogorszenie (wciąż pozytywnych) nastrojów konsumentów.

(21.12.2018 za PAP)