Dobre dane o sprzedaży detalicznej

21.12.2018

– Zgodnie z danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w listopadzie w cenach bieżących o 8,2% rdr wobec wzrostu o 9,7% w październiku, co było nieznacznie powyżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,0%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w listopadzie do 6,9% rdr wobec 7,8% w październiku – komentuje Krystian Jaworski Starszy Ekonomista Crédit Agricole.

Dynamika realnej sprzedaży detalicznej w okresie październik-listopad (7,4%) ukształtowała się powyżej swojej przeciętnej wartości w III kw. (5,8% rdr). Ponadto wykorzystywane przez nas miary sprzedaży bazowej, w tym sprzedaż detaliczna z wyłączeniem samochodów, wskazują na wyraźne przyspieszenie wzrostu sprzedaży w listopadzie w ujęciu rocznym.

Sygnalizuje to, że ożywienie popytu konsumpcyjnego pozostaje silne. W połączeniu z opublikowanymi we wtorek 18 grudnia, dobrymi danymi z rynku pracy, stanowi to nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji w IV kw. (4,4% rdr wobec 4,5% w III kw.) – zaznacza Krystian Jaworski.

(21.12.2018 za Crédit Agricole MAKROpuls)