Rolnicy pragmatyczni w ocenie promocji

Dla 51% badanych argumentem decydującym o skorzystaniu z promocji jest niższa cena produktów. Próby kuszenia rolników nagrodami rzeczowymi działają na niewielką grupę odbiorców. Rolnicy korzystają z promocji najchętniej wtedy, kiedy pozwala im ona obniżyć koszty zakupów potrzebnych w gospodarstwie.

Z badań wynika także, że rolnicy oczekują promocji na nawozy (prawie 60%), środki ochrony roślin (około 40%) oraz części zamienne do maszyn (27%). Duże znaczenie ma dla tej grupy znajomość produktu. Nie zawsze musi być to jednak osobiste, fizyczne doświadczenie. Rolnicy chętnie czytają opinie innych właścicieli gospodarstw na forach internetowych (39%) i konsultują je z rodziną oraz ze znajomymi (24%).

Mała popularność rolniczych programów lojalnościowych

75% rolników nigdy nie korzystało z programu lojalnościowego dedykowanego produktom rolniczym. Badani widzą więcej wad niż korzyści w programach lojalnościowych. W grupie rolników korzystających z programów lojalnościowych, 61,6% ocenia je źle. Najbardziej zniechęcające dla respondentów są zbyt długi czas zbierania punktów oraz ich niska wartość.

– Rozbieżność interesów między firmami oferującymi programy lojalnościowe a rolnikami wynika z niedopasowania oferty. Firmy traktują programy lojalnościowe jako instrumenty budowania lojalności w dłuższym okresie, a rolnicy jako źródło dodatkowych korzyści o natychmiastowym charakterze – mówi Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro w Banku BGŻ BNP Paribas.

W opinii 55% rolników, najbardziej pożądanymi nagrodami w programach lojalnościowych są narzędzia i akcesoria rolnicze.

(21.12.2018 za PAP)