Dostawy mleka w UE do października poniżej poziomu z poprzedniego roku

21.12.2018

Dostawy mleka surowego w UE od stycznia do października 2018 roku były nadal o 1,2% wyższe niż w poprzednim roku. Po miesiącach letnich wolumen dostaw zwolnił zauważalnie, głównie ze względu na warunki pogodowe, a w październiku był on już poniżej poziomu z roku poprzedniego o 0,4%.

Jednak rozwój nie był jednolity; podczas gdy produkcja zmniejszyła się w szczególności w Niemczech, Francji, Włoszech, Holandii, w Irlandii i Polsce w odnotowała dalsze wzrosty. Zostało to ogłoszone przez ekspertów z Obserwatorium Rynku Mlecznego Komisji Europejskiej.

Ceny produktów mlecznych w tym roku w UE są bardzo zróżnicowane, podczas gdy notowania dla składnika białkowego wskazywały na silny wzrost (zwłaszcza serwatka w proszku i odtłuszczone mleko w proszku), wzrost cen składnika tłuszczowego był znacznie mniejszy (masło, pełne mleko w proszku).

Cena masła w styczniu 2018 roku wynosiła średnio 453 euro/100 kg, a następnie rosła znacznie, by osiągnąć w połowie czerwca z 586 euro. Następnie rozpoczął się spadek cen, który przyspieszył w miesiącach jesiennych, a w połowie grudnia doprowadził do spadku do 464 euro/100 kg.

Dla pełnego mleka w proszku krzywa cen była bardziej płaska: w styczniu 2018 roku cena wynosiła średnio 267 euro/100 kg, a w połowie czerwca, notowania wzrosły do 286 euro. W miesiącach letnich ustabilizowała się i jesienią – z przerwami spadała – z powrotem. W połowie grudnia średnia cena wynosiła 270 euro.

W przypadku odtłuszczonego mleka w proszku niewielki wzrost cen rozpoczął się dopiero w kwietniu i trwał tylko do lipca. Po krótkim okresie spadków, ceny ponownie wzrosły w sierpniu, a po kolejnym spadku w październiku ceny wzrosły do 167 euro/100 kg w połowie grudnia.

Jeśli chodzi o perspektywy rozwoju światowego rynku mleczarskiego w nadchodzącym roku, eksperci UE są ostrożni w optymizmie. Rynek prawdopodobnie będzie w stanie równowagi do początku 2019 roku. Wzrost światowej produkcji mleka spowolni na wiosnę. Wydaje się, że produkcja w UE raczej nie wzrośnie w wyniku zwiększonego uboju krów i niskiej podaży pasz. W USA tempo wzrostu powinno być również niższe, a poziomy tłuszczu i białka będą się zmniejszać. Przewiduje się znaczny spadek dostaw mleka w Australii z powodu skrajnej suszy. Wyniesie on 5-7% w całym sezonie 2018/2019. Z drugiej strony nowozelandzcy rolnicy znacznie zwiększą produkcję w bieżącym sezonie, a w samym październiku odnotowali wzrost o prawie 6%. Dalsze wzrosty podaży surowego mleka, ale nie tak wysokie jak w ostatnich miesiącach, są prognozowane w Ameryce Południowej (Argentyna, Urugwaj).
(21.12.2018 za farmer.pl)