Kancelaria Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy zbada finanse Milkpolu za 2018 rok

27.12.2018

Zarząd Milkpolu poinformował, że Kancelaria Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Sp. z o.o. przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

– Zarząd Milkpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Czarnocinie (Spółka) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 27 grudnia 2018 roku z Kancelarią Biegłych Rewidentów Barbara Kumor i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi – podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4009 (Audytor) – umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku – podała spółka.

Wybór Audytora jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania ww. sprawozdania finansowego został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki Uchwałą nr 1/4/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku zgodnie z §11 ust. 13 Statutu Spółki.

(27.12.2018 za portalspozywczy.pl)