Tempo wzrostu cen żywności nieco przyspieszy w 2019 roku

07.01.2019

– Zgodnie z naszymi oczekiwaniami ubiegły rok przyniósł wyraźne spowolnienie tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, które obniżyło się do 2,6% rdr wobec 4,3% w 2017 roku. Oczekujemy, że w kierunku zwiększenia dynamiki cen żywności w 2019 roku oddziaływać będzie jej wzrost w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe”, która wiosną może ukształtować się na poziomie ok. 7% rdr – informują w raporcie analitycy Crédit Agricole.

– Dalszemu przyspieszeniu wzrostu cen w tej kategorii będą sprzyjać wysokie ceny zbóż, ze względu na ubiegłoroczną suszę, jaka wystąpiła w Europie, a także rosnące koszty pracy. W II poł. 2019 roku oczekujemy stopniowego obniżenia dynamiki cen pieczywa i produktów zbożowych, z uwagi na prognozowany przez nas spadek cen zbóż, a także efekty wysokiej bazy sprzed roku. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym warunków agrometeorologicznych dojdzie bowiem do wzrostu zbiorów zbóż w ujęciu rocznym. Będzie on dodatkowo wspierany przez większą powierzchnię zasiewów zbóż, będący skutkiem poprawy opłacalności ich produkcji. Niemniej w całym 2019 roku oczekujemy, że dynamika cen w kategorii „pieczywo i produkty zbożowe” zwiększy się do 5,9% wobec 3,9% w 2018 roku – czytamy w raporcie.

Ekonomiści Crédit Agricole twierdzą, że do wzrostu inflacji cen żywności przyczyni się także wyższa dynamika cen warzyw (7,7% rdr w 2019 roku wobec 4,8% w 2018 roku). W znacznym stopniu będzie to skutkiem niskich ubiegłorocznych zbiorów związanych z suszą, które w połączeniu z efektami niskiej bazy sprzed roku będą podbijać wzrost cen w I poł. 2019 roku. W sytuacji gdy warunki pogodowe w Polsce ukształtują się w 2019 roku na przeciętnym na tle historycznym poziomie, wzrost cen warzyw w II poł. br. wyraźnie spowolni.

– Uważamy, że czynnikiem sprzyjającym wzrostowi inflacji cen żywności w 2019 roku będzie także nieznacznie wyższa dynamika cen mięsa (2,3% rdr wobec 1,8% w 2018 roku). Złożą się na to stabilizacja dynamiki cen mięsa wieprzowego oraz kontynuacja wzrostu dynamiki cen mięsa drobiowego. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy jest dalsze rozprzestrzenianie się ASF na świecie. Gdy jego przypadki pojawią się w kolejnych krajach Europy Zachodniej, poprzez ograniczenia eksportowe będzie oddziaływało to w kierunku nadpodaży wieprzowiny w UE i obniżenia jej cen. Z kolei ewentualny wyraźny spadek produkcji wieprzowiny w Chinach związany z ASF może przyczynić się do wzrostu jej światowych cen – uważają eksperci.

Do wzrostu cen żywności może przyczynić się także wyższa dynamika cen cukru. – Choć na światowym rynku nadal utrzymuje się jego nadpodaż, a ceny po przejściowym wzroście pod koniec 2018 roku powróciły do trendu spadkowego, to efekty niskiej bazy sprzed roku będą oddziaływać w kierunku zwiększenia dynamiki cen cukru – prognozują ekonomiści.

Czynnikiem ograniczającym wzrost inflacji cen żywności będzie natomiast ich zdaniem dalszy spadek dynamiki w kategoriach „oleje i tłuszcze” (1,3% rdr w 2019 roku wobec 7,4% w 2018 roku) oraz „mleko, sery i jaja” (1,3% wobec 5,5%). – Uważamy, że będzie to efektem prognozowanego przez nas dalszego spadku cen produktów mlecznych na światowym rynku. Choć ostatnie miesiące przyniosły pogorszenie warunków agrometeorologicznych w Nowej Zelandii, będącej znaczącym eksporterem produktów mlecznych, w szczególności masła, to w kolejnych miesiącach dojdzie najprawdopodobniej do wyraźnego ożywienia produkcji w UE. Co więcej, w 2019 roku zakładamy dalsze spowolnienie popytu na produkty mleczne wśród ich największych importerów (m.in. w Chinach i Rosji).

W kierunku obniżenia tempa wzrostu cen żywności oddziaływać będzie także niższa dynamika cen owoców (-3,9% rdr w 2019 roku wobec -0,2% w 2018 roku). Ze względu na ich ubiegłoroczne rekordowe zbiory, a także efekty wysokiej bazy z I poł. 2018 roku prognozujemy, że do III kw. 2019 roku będziemy mieć do czynienia z ich deflacją. Przy założeniu przeciętnych na tle historycznym tegorocznych zbiorów owoców w IV kw. tempo wzrostu ich cen wyraźnie przyspieszy – czytamy w raporcie.

– Uwzględniając perspektywy cenowe na poszczególnych rynkach rolnych prognozujemy, że inflacja cen żywności w Polsce zwiększy się w 2019 roku do 2,7% rdr wobec 2,6% w 2018 roku. Głównymi czynnikami ryzyka dla naszego scenariusza cen żywności są warunki agrometeorologiczne wśród jej największych światowych producentów, a także realizacja scenariusza hard Brexit, która poprzez utrudnienia w eksporcie może przyczynić się do powstania przejściowej nadpodaży na krajowym rynku, a w konsekwencji spadku cen. Jednocześnie oczekujemy, że inflacja ogółem zmniejszy się 2019 roku do 1,5% wobec 1,6% w 2018 roku, na co złożą się wyższa dynamika cen żywności, wzrost inflacji bazowej oraz spadek dynamiki cen paliw i nośników energii – podsumowują analitycy.

(07.01.2019 za Crédit Agricole)