W 2020 roku dopłaty mogą być o 11% niższe

15.01.2019

Polski rząd zabiega o stworzenie mechanizmu przejściowego na 2020 rok, chroniącego przed spadkiem płatności bezpośrednich – decyzja państw członkowskich ma być podjęta do końca 2019 roku.

W 2019 roku na płatności bezpośrednie jest 3451 mln euro, z czego 389 mln to środki przesunięte z unijnej części budżetu PROW (25% alokacji na 2020 rok). W 2020 roku nie można będzie w ten sam sposób zwiększyć budżetu, ponieważ płatności za ten rok będą poniesione w 2021 rok, a więc dotyczą już nowej perspektywy budżetowej. Oznaczałoby to spadek płatności bezpośrednich w Polsce o ok. 11% w stosunku do 2019 roku, do 3062 mln euro.

Polska od dłuższego czasu zwracała w UE uwagę na ten problem.

7 grudnia 2018 roku KE przedstawiła projekt rozporządzenia dotyczącego płatności bezpośrednich, m.in. pozwalający na przesunięcie alokacji II filara na 2021 roku do koperty I filara z roku 2020.

Państwa członkowskie mają podjąć decyzję do końca 2019 roku. Jesień tego roku to również nowy termin osiągnięcia porozumienia w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych (tj. nowego unijnego budżetu), wskazany w grudniu 2018 roku – wcześniej porozumienie miało nastąpić w maju 2019 roku, jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

(15.01.2019 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)