Sejm uchwalił nowelę ustawy ws. dopłat bezpośrednich

18.01.2019

Sejm w czwartek uchwalił nowelizację ustawy dot. płatności bezpośrednich. Nowe przepisy umożliwiają składanie e-wniosków na takich samych zasadach jak w ubiegłym roku.

Za ustawą głosowało 388 posłów, 29 było przeciwnych.

Podczas pierwszego czytania w sejmowej komisji rolnictwa wniesiono poprawkę zmieniającą termin wejścia w życie ustawy – z 14 dni po ogłoszeniu ustawy, na 15 lutego. Jest to termin rozpoczęcia zbierania oświadczeń wniosków o dopłaty bezpośrednie.

Projekt przedłuża na 2019 rok rozwiązanie – zastosowane w 2018 roku – polegające na umożliwieniu rolnikom, ubiegającym się o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), złożenia oświadczenia, w którym potwierdzą brak zmian wobec wniosku z roku poprzedniego, zamiast wniosku o przyznanie tych płatności. Jak wskazywali autorzy projektu, takie rozwiązanie znacznie upraszczało proces wnioskowania o dopłaty.

W 2018 roku z możliwości tej skorzystało ponad 400 tys. rolników. Szacuje się, że w 2019 roku będzie to podobna liczba rolników, co stanowi ok. 30% wszystkich beneficjentów systemu wsparcia bezpośredniego.

– Ponieważ 2019 rok jest dopiero drugim rokiem, w którym wszystkie wnioski o przyznanie pomocy mają być składane na elektronicznym formularzu, konieczne jest wydłużenie przejściowego rozwiązania, aby zapewnić sprawne wypełnienie tego obowiązku – mówił podczas drugiego czytania projektu w czwartek poseł sprawozdawca Robert Telus (PiS).

Tak samo jak w 2018 roku, złożenie oświadczenia będzie oznaczało wnioskowanie o te same płatności, co w roku poprzednim. Rolnicy będą mogli składać oświadczenia w terminie od 15 lutego do 14 marca (czyli w miesięcznym okresie poprzedzającym podstawowy okres składania wniosków o przyznanie płatności), na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR.

Będą mogli je składać rolnicy w gospodarstwach, w których nie nastąpiły żadne zmiany w stosunku do informacji zawartych we wniosku z poprzedniego roku, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2018 roku wynosiła mniej niż 10 ha.

Polska ma obowiązek pełnego wdrożenia e-wniosków w 2020 roku. Już w ubiegłym roku e-wnioski złożyło 900 tys. rolników. Powierzchnia gruntów objętych formularzem geoprzestrzennym wyniosła prawie 90% całkowitej powierzchni deklarowanej do płatności. Resort rolnictwa szacuje, że w 2019 roku zostaną osiągnięte podobne wielkości.

Ponadto znowelizowana ustawa ustanawia, że wszyscy rolnicy, którzy złożyli w poprzednim roku wnioski o przyznanie płatności, otrzymają od ARiMR częściowo wypełnione wnioski w formie papierowej wraz z materiałami graficznymi, co ma wyeliminować ewentualne błędy związane z wyznaczeniem innych obszarów ONW (gospodarowania na terenach niekorzystnych, do których przysługują dopłaty i ułatwić wypełnianie wniosków w formie elektronicznej.

O dopłaty bezpośrednie ubiega się ok. 1 mln 350 tys. rolników. Do rozdysponowania w formie dopłat jest ponad 14 mld zł. Elektroniczne wnioski ARiMR będzie przyjmowała od 15 marca do 15 maja br.

Teraz ustawa trafi do prac w Senacie.

(18.01.2019 za PAP)