Czy to początek spowolnienia wzrostu konsumpcji?

22.01.2019

– Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu w połączeniu z pogorszeniem koniunktury w handlu detalicznym odnotowanym w styczniu br. (wskaźnik syntetyczny spadł do najniższego poziomu od grudnia 2016 roku) jest spójne z naszym scenariuszem zakładającym stopniowy spadek dynamiki konsumpcji w kolejnych kwartałach br. – informuje Krystian Jaworski, starszy ekonomista Crédit Agricole Bank Polska S.A.

– Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu w cenach bieżących o 4,7% rdr wobec wzrostu o 8,2% w listopadzie, co było znacząco poniżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (7,7%). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zmniejszyła się w grudniu do 3,9% rdr wobec 7,8% w listopadzie – informuje Jaworski.

Analityk zwraca uwagę, że spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu miało szeroki zakres.

– W 7 z 9 kategorii odnotowano zmniejszenie rocznej dynamiki w porównaniu do listopada. Do obniżenia dynamiki sprzedaży mogło się przyczynić ustąpienie efektu związanego z realizowanymi z wyprzedzeniem (tj. w listopadzie) zakupami świątecznymi. Takie zjawisko jest efektem rosnącej popularności zakupów w tzw. „Czarny piątek”. Taka zmiana zwyczajów zakupowych Polaków nie tłumaczy jednak spadku sprzedaży w ujęciu w kategorii „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” o 2,4% rdr w grudniu wobec wzrostu o 3,0% w listopadzie. Takie dane są szczególnie zaskakujące w świetle raportu „Zakupy świąteczne 2018” przygotowanego przez firmę Deloitte. Zgodnie z wynikami badania ankietowego przeciętna rodzina planowała wydać – w związku z przygotowaniami do świąt – na artykuły spożywcze o 7,6% więcej niż w 2017 roku. Dlatego uważamy, że spadek w tej kategorii nie jest zwiastunem negatywnych tendencji w zakresie popytu gospodarstw domowych na żywność – dodaje.

Jaworski zauważa, że głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku przyspieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej była niższa dynamika w kategorii „pojazdy, samochodowe, motocykle i części” (6,8% rdr w grudniu wobec -1,4% w listopadzie).

– Jest to efekt stopniowo ustępujących ograniczeń podażowych w koncernach motoryzacyjnych (znaczące opóźnienia w certyfikowaniu aut w związku z wejściem w życie nowych norm emisji spalin od 1 września ub.r.). Niemniej jednak oczekujemy, że ożywienie sprzedaży w tym segmencie będzie ograniczone w najbliższych miesiącach. Zgodnie z wynikami badań konsumenckich publikowanymi przez Komisję Europejską, odsetek netto gospodarstw domowych w Polsce planujących zakup samochodu w ciągu najbliższych 12 miesięcy ukształtował się w IV kw. 2018 roku na najniższym poziomie od IV kw. 2017 roku – dodaje.

Analityk wskazuje, że w całym IV kw. ub.r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych zwiększyła się o 6,2% wobec wzrostu o 5,6% w III kw., co stanowi nieznaczne ryzyko w górę dla prognozy, zgodnie z którą tempo wzrostu konsumpcji prywatnej w IV kw. zmniejszyło się do 4,4% rdr wobec 4,5% rdr w III kw.

– Spowolnienie wzrostu sprzedaży detalicznej w grudniu w połączeniu z pogorszeniem koniunktury w handlu detalicznym odnotowanym w styczniu br. (wskaźnik syntetyczny spadł do najniższego poziomu od grudnia 2016 roku) jest spójne z naszym scenariuszem zakładającym stopniowy spadek dynamiki konsumpcji w kolejnych kwartałach br. Dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji – podsumowuje.

(22.01.2019 za Crédit Agricole)