Limit na kredyty preferencyjne w 2019 roku: 200 mln

22.01.2019

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

Ogłoszenie prezesa ARiMR podaje, że 21 stycznia 2019 roku na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępni współpracującym bankom na 2019 rok limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów.

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

– limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,

– środki w kwocie 0,5 mln zł na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów.

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02, DK01, DK02)

– limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,

– środki w kwocie 1 mln zł na dopłaty do oprocentowania ww. kredytów.

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. i SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych w nich Bankach Spółdzielczych oraz w bankach BGŻ BNP Paribas S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO S.A., Santander Bank Polska S.A.

(22.01.2019 za farmer.pl)