Ograniczenie handlu w niedziele wpłynęło na wolniejsze tempo wzrostu sprzedaży w 2018 roku

23.01.2019

Wejście w życie ustawy o zakazie handlu w niedzielę to zdecydowanie najważniejszy czynnik wywierający wpływ na działalność branży handlowej w 2018 roku, w tym także dla sieci Lewiatan – mówi Wojciech Kruszewski, prezes zarządu Lewiatan Holding S.A.

Ustawa w zasadniczy sposób wpłynęła na rozwój handlu detalicznego i kondycję firm handlowych w Polsce. Zdaniem prezesa zarządu Lewiatan Holding S.A. Wojciecha Kruszewskiego, nie zostały osiągnięte intencje ustawodawcy o ochronie małych i średnich sklepów. Jak wskazuje, wprowadzone regulacje mają ważny walor prospołeczny, jednak w aspekcie biznesowym okazały się korzystne głównie dla największych sieci dyskontowych i przede wszystkim stacji paliw.

– Ustawa w obecnym kształcie wymaga pilnych korekt oraz doprecyzowania zastosowanych w niej określeń. Ogromna liczba placówek detalicznych została wyłączona z zakazu, co narusza zasady uczciwej konkurencji oraz umożliwia, a nawet zachęca, do łatwego omijania zapisów Ustawy, czego przykładem są tysiące sklepów spożywczych udających placówki pocztowe, czy supermarkety na dworcach – komentuje prezes Wojciech Kruszewski. – Ograniczenie handlu w niedziele spowodowało spadki obrotów, a utracone przychody w wolne od handlu niedziele nie są w pełni rekompensowane wzrostem sprzedaży w piątki, soboty, czy poniedziałki. Szacujemy, że w przypadku większych sklepów dodatkowe obroty z tych dni rekompensują zaledwie około 50% dotychczasowej sprzedaży w niedziele – dodaje prezes Kruszewski.

– Mimo tej sytuacji Polska Sieć Handlowa Lewiatan zamknęła rok 2018 dobrymi wynikami, jednak wolniejszym tempem wzrostu sprzedaży niż w poprzedzających dwóch latach. Szacunkowe obroty Sieci wyniosły 12,5 mld zł, tj. 9% wzrostu do ub.r., podczas gdy w poprzednich dwóch latach przyrastały rokrocznie o około 11%. W ujęciu LfL obrót detaliczny wzrósł o ponad 3,2%, a liczba zrzeszanych sklepów przekroczyła 3200 – informuje prezes sieci.

Polska Sieć Handlowa Lewiatan w tym roku obchodzić będzie jubileusz 25-lecia działalności. Obecnie na terenie całej Polski zrzesza około 3209 placówek handlowych. Wśród nich jest około 430 supermarketów (powyżej 300 m2), ponad 1800 dużych sklepów, około 900 placówek średniej wielkości oraz mniej niż 40 małych sklepów. Łączne obroty, które w 2018 roku przekroczyły 12,5 mld zł, stawiają sieć w ścisłej czołówce organizacji handlowych w Polsce.

(23.01.2019 za portalspozywczy.pl, fot. mat. Lewiatan Holding)