ARiMR wypłaciła rolnikom ponad 11 mld z tytułu płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2018 roku

24.01.2019

Blisko 10 mld zł przekazała do 17 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników w ramach bezpośrednich za 2018 rok i ponad 1 mld zł z tytułu płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wypłacanych za ubiegły rok.

W 2018 roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się ponad 1,3 mln rolników. 1,29 mln z nich otrzymało w minionym roku 70% zaliczki na poczet tych płatności. Łącznie ARiMR wypłaciła od 16 października do 30 listopada w formie zaliczek ok. 9,23 mld zł z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie w 2018 roku. Pozostała część pieniędzy jest przekazywana rolnikom sukcesywnie od 3 grudnia 2018 do czerwca 2019 roku.

ARiMR realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Tempo ich przekazywania na konta rolników jest szybsze niż w latach ubiegłych. To m.in. efekt składania wniosków przez internet, które usprawnia ich weryfikację i przyspiesza wydanie decyzji. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu:

  • ONW – 806,1 mln zł;
  • płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych – 310,2 mln zł;
  • płatności zalesieniowych – 59,5 mln zł.

(24.01.2019 za ARMR)