Dwie trzecie ankietowanych gotowych zrezygnować z ogrzewania węglem, ale nie na własny koszt

25.01.2019

Dwie trzecie ankietowanych nabywców opału deklaruje poparcie dla wprowadzenia przez samorządy zakazu ogrzewania domów i mieszkań za pomocą paliw stałych, większość z nich uważa jednak, że powinno to wiązać się ze sfinansowaniem – w całości lub w części – kosztów wymiany pieców.

Opracowanie na ten temat, przygotowane na podstawie badania przeprowadzonego wśród grupy osób ogrzewających swoje domy i mieszkania m.in. węglem, opublikował w czwartek działający od blisko 11 lat serwis Oferteo.pl, łączący osoby poszukujące produktów z ich dostawcami. Raport potwierdza m.in., że indywidualni nabywcy węgla, tzw. ekogroszku czy drewna zdają sobie sprawę, że rezygnacja z używania tych paliw może obniżyć poziom smogu – uważa tak 71% ankietowanych.

Zdania uczestników badania co do tego, czy samorządy powinny zakazać ogrzewania domów i mieszkań paliwami stałymi, są podzielone. Co trzeci (34%) badany przez Oferteo.pl zgadza się z takim rozwiązaniem, ale tylko wówczas, kiedy samorząd w całości sfinansuje koszty wymiany pieców. Kolejne 26% ankietowanych oczekuje finansowania kosztów choćby w części, a jedynie 6% badanych uznało, że zakaz powinien być wprowadzony bez żadnych wyjątków. 30% ankietowanych jest przeciwnych takiemu zakazowi.

Badani zgadzali się ze stwierdzeniem, że smog negatywnie wpływa na ludzkie zdrowie (95% odpowiedzi). Wśród schorzeń, które – zdaniem respondentów – są wywoływane m.in. przez smog, wymieniali najczęściej: niewydolność oddechową (73%), alergię i astmę (60%). Respondenci byli bardziej sceptyczni w ocenie, czy smog wpływa na rozwój chorób nowotworowych. Zgodziło się z tym 41% z nich, na dolegliwości układu krwionośnego i serca wskazało 40%, a na choroby układu odpornościowego – 29%.

Według specjalistów, za zanieczyszczenie powietrza odpowiada przede wszystkim tzw. niska emisja, czyli spaliny powstające w wyniku ogrzewania mieszkań za pomocą pieców i kotłów na paliwa stałe. Inne największe źródła to przemysł, transport drogowy, energetyka i rolnictwo. W ankiecie badani najczęściej wskazywali jednak na zanieczyszczenia przemysłowe jako przyczynę smogu (42%), a dopiero na drugim miejscu na zanieczyszczenia z palenisk domowych (36%), zaś na trzecim transport (14%). Niewielki odsetek respondentów wskazało na ukształtowanie terenu lub klimat.

Z powtarzanych cyklicznie badań serwisu Oferteo.pl wynika, iż najpopularniejszym paliwem w Polsce od lat pozostaje ekogroszek. W 2018 roku zainteresowanych było nim 49% osób, które poszukiwały opału do ogrzewania mieszkania lub domu. Mniej niż co trzeci ankietowany (31%) interesował się ekologicznym pelletem drzewnym. Tradycyjny węgiel kamienny zamówiło natomiast 13% badanych. Przewaga ekogroszku w dużej mierze wynika z kosztów. Wybierając opał ankietowani przede wszystkim kierują się względami ekonomicznymi (67%), a dopiero w dalszej kolejności zwracają uwagę na ekologię (48%) i warunki dostawy paliwa (29%).

(25.01.2019 za PAP, fot. forsal.pl)