ARiMR będzie miała podstawę do wypłaty zaległej pomocy

25.01.2019

Przedstawiono projekt technicznych zmian w przepisach, umożliwiających ARiMR wypłatę w 2019 roku pomocy wstrzymanej w 2018 roku.

„Mając na względzie, że udzielanie pomocy w formule de minimis w rolnictwie zostało wznowione po 1 stycznia 2019 roku, zasadne jest wprowadzenie przepisów umożliwiających udzielenie w 2019 roku pomocy producentom rolnym, którzy z powodu wykorzystania limitu krajowego pomocy de minimis lub braku środków finansowych (pomoc dla producentów ubiegających się o pomoc w związku z tegoroczną suszą lub powodzią) nie mogli uzyskać wnioskowanej pomocy w 2018” – tak uzasadniono projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

To wynik wstrzymania w ubiegłym roku udzielania pomocy z powodu wyczerpania limitu de minimis i środków budżetowych – jak pisaliśmy wczoraj, trwają prace nad rozporządzeniem, którego projekt właśnie podano.

W celu zapewnienia takich samych warunków udzielania pomocy zarówno dla tych, którzy uzyskali pomoc w 2018 roku, jak i dla tych, którzy złożyli wnioski w 2018 roku, i w związku z wykorzystaniem limitu krajowego pomocy de minimis nie mogli otrzymać pomocy, o którą wnioskowali, zaproponowano doprecyzowanie, że wysokość pomocy za 2018 rok nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 000 euro oraz łączna wysokość pomocy udzielanej w formule pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości w złotych kwoty 15 000 euro.

Rozporządzenie wejdzie w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Projekt opublikowano wczoraj i skierowano do podpisu premiera.

(25.01.2019 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)