Rolnicze protesty Stanowisko NSZZ RI „Solidarność”

29.01.2019

NSZZ RI „Solidarność” na bieżąco monituje sytuację w polskim rolnictwie, dostrzegając szereg problemów zagrażających obecnie prowadzeniu działalności rolniczej i żywotności polskich gospodarstw rodzinnych. NSZZ RI „Solidarność” formułuje również postulaty, przekazując je polskiemu rządowi oraz ministrowi rolnictwa. Podczas ostatniego spotkania prezydium związku z premierem Mateuszem Morawieckim, NSZZ RI „Solidarność” przedstawił szereg postulatów i propozycji systemowych, a także doraźnych rozwiązań dotyczących sytuacji w rolnictwie, w tym gotowe projekty ustaw oraz przygotowane przez związek strategie.

Związek prowadzi dialog z rządem w celu realizacji przez rządzących naszych postulatów. Na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej NSZZ RI „Solidarność”, które odbędzie się w dniu 5 lutego br., odniesiemy się szczegółowo do wszystkich działań. Oczekujemy na obecność ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego i kontynuację dialogu, aby wypracować potrzebne rozwiązania.

Uważamy, iż brak dialogu pomiędzy organizacjami rolniczymi prowadzi do osłabienia pozycji rolników, a atakowanie innych organizacji prowadzi do rozbijania środowiska rolniczego.

W celu budowania konstruktywnego dialogu i wypracowywania rozwiązań dla rolnictwa niezbędne jest ustawowe powołanie Rady Rolniczego Dialogu Społecznego z udziałem rządu, rolników, przetwórców i handlu. Rada Rolniczego Dialogu Społecznego pod auspicjami Premiera jest w stanie stanowić rzeczywistą platformę dialogu w rolnictwie wszystkich zainteresowanych stron oraz może zapobiec eskalacji konfliktów społecznych.

(29.01.2019 za NSZZ RI ,,Solidarność”)