Pogłowie bydła w Danii spadło prawie o połowę

29.01.2019

Pogłowie bydła w Danii praktycznie zmniejszyło się o połowę w ciągu ostatnich czterech dekad. Według danych duńskich urzędów statystycznych, w duńskich oborach w ostatni dzień grudnia 2018 roku było 1,53 miliona sztuk bydła. Zatem tylko o 1,8% mniej wynosiło pogłowie zwierząt niż policzone rok wcześniej.

W porównaniu do wcześniejszych lat zmiany są jeszcze bardziej drastyczne. Według statystyków pogłowie bydła w 1980 roku wynosiło ponad 3 miliony zwierząt.

Na początku lat sześćdziesiątych przez krótki okres osiągnięto maksymalną wysokość pogłowia wynoszącą 3,6 miliona zwierząt. Jednak w latach 1980-2007, w ramach trwających zmian strukturalnych i wzrostu wydajności mleka, pogłowie spadło o połowę. Według oficjalnego spisu, liczba krów mlecznych w końcu 2018 roku wynosiła niewiele poniżej 570 tys. tylko o 0,8% mniej niż w grudniu 2017 roku.

Jak zauważył urząd statystyczny, susza w lecie 2018 roku i wynikający z niej niedobór pasz w drugiej połowie roku wydawały się nie prowadzić do zwiększenia uboju starych krów. Statystycy odnotowali jednak znaczny spadek liczby krów mamek, których pogłowie w ciągu roku zmniejszyło się o 4,7% do 85 tys. zwierząt.

(29.01.2019 za farmer.pl)