Stop suszy

31.01.2019

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zajmuje się opracowaniem planu przeciwdziałania skutkom suszy. Jest on elementem realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie projektu pn.: „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy”, współfinansowanego ze środków europejskich Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednym z elementów prac nad planem przeciwdziałania skutkom suszy jest badanie ankietowe, którego celem jest zebranie danych przydatnych do opracowania katalogu oraz programu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

Odpowiedzi udzielone w ankiecie przyczynią się do stworzenia efektywnego planu łagodzenia intensywności zjawiska suszy i ograniczania jej negatywnych skutków m.in. powstających w ramach prowadzonej przez państwa działalności. Pytania ankiety dotyczą kwestii związanych z występowaniem zjawiska suszy i wywołanych przez nią strat, a także umożliwią zgłoszenie do planu, realizowanych i planowanych przez państwa działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy.

– Ankietyzacja przeprowadzana jest w okresie od 17 grudnia 2018 roku do 8 lutego 2019 roku. By ułatwić państwu udzielanie odpowiedzi na pytania, uruchomiliśmy nowoczesne narzędzie w postaci ankiety internetowej z modułem geoankiety, dostępnej pod adresem www.ankieta.stopsuszy.pl. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w badaniu ankietowym jest dokonanie rejestracji i uzyskanie zabezpieczonego profilu respondenta – specjalny kod do logowania podano na końcu pisma. Istnieje również możliwość wypełnienia ankiety w wersji papierowej (plik do pobrania dostępny będzie tylko po dokonaniu rejestracji). Moduł ankiety internetowej oferuje także funkcję pobrania do zapisu lub wydruku pliku PDF zawierającego zestawienie wszystkich udzielonych przez Państwa odpowiedzi – informuje Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich.

Film instruktażowy, jak wypełnić ankietę oraz instrukcja w formie dokumentu tekstowego są dostępne na stronie po dokonaniu rejestracji. Do dyspozycji od 10 grudnia 2018 roku pozostaje czynny przez całą dobę helpdesk dla zgłoszeń wpływających przez witrynę internetową oraz pomoc dla zgłoszeń telefonicznych dostępna w dni powszednie w godzinach 8:00-16:00.

(31.01.2019 za Wody Polskie)