Skala osłabienia popytu zaskoczyła przetwórców

01.02.2019

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w styczniu do 48,2 pkt. wobec 47,6 pkt. w grudniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (47,8 pkt.) oraz naszej prognozy (48,0 pkt.). Tym samym już trzeci miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Wzrost indeksu PMI wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zatrudnienia oraz zapasów). Przeciwny efekt miały niższe wkłady składowych dla bieżącej produkcji i czasu dostaw – informuje Jakub Olipra, ekonomista Crédit Agricole Bank Polska.

W styczniu odnotowano nieznaczny wzrost składowej dla nowych zamówień ogółem przy jednoczesnej kontynuacji spadku składowej dla nowych zamówień eksportowych. Wskazuje to, że w styczniu doszło do dalszego osłabienia popytu zewnętrznego, podczas gdy spadek zamówień krajowych spowolnił. Należy jednak zwrócić uwagę, że składowa dla nowych zamówień ogółem pozostaje wyraźnie poniżej granicy 50 pkt. Dalsze obniżenie składowej dla zamówień eksportowych było wcześniej sygnalizowane przez wyniki badań koniunktury dla strefy euro (por. MAKROmapa z 28.01.2019). W danych na szczególną uwagę zasługuje natomiast silny wzrost składowej dla zapasów wyrobów gotowych, która ukształtowała się na najwyższym poziomie od lutego 1999 roku. Sygnalizuje to, że skala osłabienia popytu zaskoczyła przetwórców.

Produkcja spada najszybciej od czerwca 2009 roku

W warunkach spadku nowych zamówień, firmy w poprzednich miesiącach nadrabiały swoje zaległości produkcyjne. W efekcie, składowa dla bieżącej produkcji pozostawała powyżej granicy 50 pkt., podczas gdy zaległości produkcyjne silnie obniżały się. Niemniej od trzech miesięcy bieżąca produkcja w przetwórstwie obniża się, a w styczniu tempo jej spadku było najszybsze od czerwca 2009 roku. Wskazuje to, że bufor w postaci zaległych zamówień wyczerpał się, a w kolejnych miesiącach istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się spadku bieżącej produkcji (por. MAKROmapa z 02.01.2019).

Wzrost PKB spowolni w I kw.

Styczniowe dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie oraz wśród głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 28.01.2019) wskazują na wysokie prawdopodobieństwo głębszego niż oczekiwaliśmy spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 roku. Stanowi to ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (3,7% r/r wobec 4,9% w IV kw.).

Wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie są neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

(01.02.2019 za Crédiit Agricole, fot. CA)