Oszczędność wody w przemyśle. Jak dać wodzie drugie życie?

05.02.2019

Nowe prawo wodne nakłada na przedsiębiorców nowe regulacje dotyczące zużycia wody i sankcje za ich nieprzestrzeganie. W praktyce oznacza to często konieczność modernizacji dla zakładów.

– Dla większości producentów zrównoważona produkcja i zrównoważone pozyskiwanie surowców, a jednocześnie wykorzystanie zasobów naturalnych należy dziś do podstawowych dążeń w rozwoju przedsiębiorstw. Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się już nie tylko zagadnieniem wizerunkowym, ale też zwyczajnie dowodem gospodarności. Dlatego warto rozważyć modernizacje związane z wdrożeniem systemów odzysku wody i dać jej po prostu drugie życie – mówi Katarzyna Podyma, dyrektor operacyjny Industrial Water Partners.

Woda jest najpowszechniej używanym surowcem w przemyśle. Poza typowym zastosowaniem, jakim jest oczyszczanie produktów oraz utrzymywanie linii technologicznych w czystości, woda stanowi główny czynnik w procesach fermentacji czy ekstrakcji, a także jest surowcem bazowym dla wielu produktów końcowych.

Statystyczny Polak zużywa ok. 100-120 litrów wody dziennie. Z danych GUS wynika, że w Polsce nauczyliśmy się oszczędzać wodę i w gospodarstwach domowych zużywamy jej znacznie mniej niż nasi zachodni sąsiedzi. Z o wiele większym zużyciem wody mamy jednak do czynienia w przypadku przemysłu i tu nie wystarczą już dobre nawyki. Nie każdy bowiem zdaje sobie sprawę z tego, że:

 • przy produkcji jednego samochodu zużywa się 379 000 litrów wody,
 • do wyprodukowania bochenka chleba trzeba zużyć 462 litry wody,
 • aby „wyhodować” szklankę soku pomarańczowego, potrzeba 50 szklanek wody,
 • do wyprodukowania 2,2 kg wołowiny potrzeba 9500 litrów wody,
 • wyprodukowanie 1 kg papieru wymaga ok. 250 litrów wody,
 • do wyprodukowania 1 litra piwa potrzeba 8 litrów wody,
 • wyprodukowanie 1 kg stali wymaga ok. 300 l wody,
 • wyprodukowanie 1 kg nawozów azotowych – 600 l wody,
 • rafinacja 1 tony ropy naftowej – 15 000 l wody
 • do wyprodukowania 1 kg ziaren pszenicy potrzeba 1000 litrów wody, a ryżu – prawie 3 razy tyle.

Industrial Water Partners wskazuje, że z uwagi na nowe prawo wodne, rosnące koszty i dążenie do zrównoważonego rozwoju, przemysł coraz częściej inwestuje w nowoczesne systemy odzysku i uzdatniania wody oparte przede wszystkim na ultrafiltracji i odwróconej osmozie. Wśród sposobów oszczędzania wody na większą skalę znajdują się m.in.:

 • zbieranie wody deszczowej,
 • stosowanie systemów do recyklingu wody szarej,
 • zawracanie ścieków przemysłowych,
 • wprowadzanie systemów odsalania i filtracji wody.

Uzyskany w ten sposób stopień czystości wody ma istotne znaczenie, dając postawę do jej konkretnego zastosowania. Dla przykładu, w przemyśle farmaceutycznym, wymagającym najwyższej jakości oraz ścisłej kontroli nad jakością produktów, woda używana w procesach produkcyjnych musi spełniać bardzo wysokie normy. Każdy sektor przemysłu ma swoje indywidualne wymogi, którym należy sprostać.

– Rozwiązujemy nawet najbardziej skomplikowane problemy w zakresie oczyszczania wody. Dostarczamy systemy indywidualnie dopasowane do gałęzi przemysłu i typu ścieku. Potrafimy uzyskać każdy, wymagany stopień czystości wody. Jesteśmy w stanie wyliczyć konkretne oszczędności i przedstawić dokładny czas zwrotu z inwestycji – zapewniają Marcin Kłosowski i Katarzyna Podyma, przedstawiciele Industrial Water Partners.

– Wspólnie z inwestorem i producentem pracujemy nad minimalizacją nakładów inwestycyjnych niezbędnych do uzyskania wymaganych efektów. Robimy to, rozpoczynając prace w laboratorium w Niemczech, a kończąc na wdrożeniu systemu w obiekcie – dodaje Marcin Kłosowski, prezes firmy Industrial Water Partners.

Industrial Water Partners to przedstawiciel na Polskę firmy MFT GmbH, specjalizującej się w realizacji złożonych projektów z zakresu uzdatniania wody procesowej, wody chłodzącej, recyklingu wody i oczyszczania ścieków.

MFT – Membran Filtration Technology GmbH – zajmuje się projektowaniem, produkcją i wdrażaniem systemów instalacji membranowych do wody świeżej, pitnej i ściekowej. Od 20 lat realizuje projekty na terenie całego świata i stale rozwija oferowane rozwiązania.

(05.02.2019 za portalspozywcy.pl/pr)