Innowacyjne produkty, inteligentne opakowania i robotyzacja szansą dla firm spożywczych

08.02.2019

Nadchodzące spowolnienie gospodarcze to z jednej strony trudniejszy okres dla przedsiębiorstw, ale z drugiej strony czas wielu zmian, z których firmy mogą skorzystać. – Szansą dla firm przemysłu spożywczego jest poszukiwanie, kreowanie i wypełnianie nisz rynkowych w kategoriach innowacyjnych produktów np. produkcja żywności wysokiej jakości o specjalnych właściwościach prozdrowotnych, produkty dla zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się – mówi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, starszy analityk w Zespole Foresightu Gospodarczego, Polski Instytut Ekonomiczny.

– O sytuacji przemysłu spożywczego w Polsce w dużym stopniu zadecydują możliwości eksportu żywności. Spowolnienie gospodarcze może zaostrzyć – i tak już silną – konkurencję na międzynarodowych rynkach oraz spowodować nasilenie się protekcjonizmu państw. Przemysł spożywczy w Polsce musi liczyć się z pogorszeniem warunków eksportu żywności, w wyniku m.in. słabnącej dynamiki rozwoju gospodarki niemieckiej, będącej głównym partnerem handlowym Polski – mówi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, starszy analityk w Zespole Foresightu Gospodarczego, Polski Instytut Ekonomiczny.

– Hamuje także gospodarka innych krajów strefy euro. Dla eksportu polskiej żywności niekorzystny jest mający nastąpić Brexit. Niekorzystnie na wizerunek polskiej żywności wpłynął przypadek nieprawidłowości w uboju krów i uchybienia w przestrzeganiu standardów bezpieczeństwa żywności. Skutki dla eksportu polskiej żywności są obecnie trudne do oszacowania, ale mogą być wysokie i co gorsze – długotrwałe – dodaje.

– Z danych GUS wynika, że w grudniu 2018 roku pogorszył się wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym w Polsce. Wprawdzie bieżąca sprzedaż oceniana jest przez firmy korzystnie, ale stan zapasów towarów uznano za nadmierny, a to może zapowiadać spadek zamówień towarów u dostawców – mówi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

– Pozytywne jest, że – według badania Grant Thornton – średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce zapowiadają zwiększenie inwestycji w 2019 roku w B+R, linie produkcyjne, maszyny, technologie IT oraz w nowe budynki. Inwestycje mogą złagodzić skutki spowolnienia gospodarczego, bowiem wzrost gospodarczy oparty na inwestycjach prywatnych firm to obiecujący kierunek rozwoju – tłumaczy.

Na co powinny zwracać uwagę firmy przemysłu spożywczego w czasie spowolnienia gospodarczego? – Zapowiadane inwestycje oraz doskonalenie kompetencji pracowników stwarzają szanse na innowacje w zakresie produktów, procesów przetwórczych, marketingu i struktur organizacyjnych w przemyśle spożywczym. Jest to istotne w sytuacji silnej konkurencji w międzynarodowym handlu artykułami żywnościowymi i wyczerpywania się przewag cenowo-kosztowych polskiej żywności oraz potrzeby promowania dobrego wizerunku polskiej żywności – wyjaśnia ekspertka.

Jej zdaniem dalszy rozwój eksportu żywności powinien wynikać przede wszystkim z utrzymania przewag jakościowych i innowacyjnych polskich produktów oraz zapewnienia zdolności elastycznego reagowania firm na potrzeby i preferencje zagranicznych odbiorców, przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa żywności. – Wobec silnej konkurencji w międzynarodowym handlu żywnością, konieczne są profesjonalne, agresywne i zintegrowane działania informacyjno-edukacyjno-promocyjne wszystkich podmiotów łańcucha dostaw żywności – uważa dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

– Wzmacnianie więzi między producentami rolnymi, przemysłem spożywczym i dystrybucją jest konieczne z uwagi na zbyt słabe obecnie relacje między tymi podmiotami. Zintegrowane działania dają większe możliwości wprowadzania nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także robotyzacji, pozwalającej przezwyciężać narastające trudności związane z zatrudnieniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach – dodaje.

– Szansą dla firm przemysłu spożywczego jest poszukiwanie, kreowanie i wypełnianie nisz rynkowych w kategoriach innowacyjnych produktów, np. produkcja żywności wysokiej jakości o specjalnych właściwościach prozdrowotnych, produkty dla zdrowego stylu życia i aktywnego starzenia się – mówi.

– Trzeba brać pod uwagę rozpowszechnianie się w społeczeństwie różnych diet i kuracji prozdrowotnych, a także nietolerancji pokarmowych (konieczność eliminacji z produktów żywnościowych określonych składników np. glutenu, czy laktozy). Wyróżnikiem, podnoszącym konkurencyjność polskiej oferty artykułów żywnościowych, mogą być inteligentne opakowania, wpisujące się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym – podsumowuje dr Urszula Kłosiewicz-Górecka.

(08.02.2019 za portalspozywczy.pl, fot. PTWP)