Konkurs INNOWACJE TECHNICZNE W MLECZARSTWIE

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy ogłasza pierwszą edycję konkursu pt.

„INNOWACJE TECHNICZNE W MLECZARSTWIE”

W Konkursie mogą wziąć udział:

 • dostawcy mleka,
 • podmioty przetwórstwa mleka,
 • firmy zarejestrowane w Polsce pracujące na rzecz mleczarstwa wdrażające innowacje w gospodarstwach mlecznych i podmiotach przetwórstwa mleka.

Laureaci zostaną wyłonieni w czterech kategoriach:

 • gospodarka energią,
 • innowacyjne rozwiązania w hodowli bydła mlecznego i produkcji mleka,
 • innowacyjne rozwiązania procesowe,
 • ochrona środowiska.

Decyzję o wyborze laureatów podejmować będzie Kapituła w składzie:

przewodniczący:

 • prof. em. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr hab. Zygmunt Zander,

przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Innowacji Przemysłu Mleczarskiego,

zastępca przewodniczącego:

 • prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prezes Instytutu Innowacji Przemysłu

Mleczarskiego w Mrągowie, członek Komitetu FIL/IDF ds. Światowych Nagród

Innowacje w Mleczarstwie

członkowie:

 • prof. dr hab. Andrzej Kowalski – dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej,
 • prof. dr hab. Andrzej Lenart – przewodniczący Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk,
 • dr inż. Fabian Dajnowiec – adiunkt na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, współorganizator konferencji TECHMILK w Mikołajkach,
 • mgr inż. Marek Murawski – pełnomocnik Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy ds. współpracy międzynarodowej,

sekretarz:

 • mgr inż. Dorota Śmigielska – wiceprzewodnicząca Komitetu ds. mleka COPA COGECA, przedstawicielka Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka.

Laureaci konkursu otrzymają główną nagrodę: STATUETKĘ z podobizną patrona konkursu mgr inż. Stanisława Kwiatonia (w każdej kategorii).

Ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek laureatom Konkursu odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2019 roku podczas uroczystej gali na XII Euroforum Polskiego Mleczarstwa w hotelu „Uroczysko” w Cedzynie koło Kielc.

Dodatkowe informacje na temat udziału w konkursie można uzyskać bezpośrednio w Krajowym Stowarzyszeniu Mleczarzy pod numerem 22 372 03 52.

(Informacja prasowa Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy)