W Małopolsce powstanie Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii

17.02.2019

Ponad 18 mln zł będzie kosztować budowa Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii w Miękini k. Krakowa. Nowe laboratorium będzie służyło prowadzeniu prac naukowo-badawczych na rzecz podmiotów komercyjnych.

Inwestycja, która zakończy się pod koniec 2021 roku, otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w wysokości prawie 8 mln zł.

Jak podkreślił wicemarszałek Małopolski Łukasz Smółka, inwestycje w rozwój małopolskiej nauki oraz inspirowanie do współpracy środowisk akademickich i biznesu należą do priorytetów działań zarządu województwa.

– Wsparcie Centrów Transferu Wiedzy, jakim jest „Miękinia”, jest tego najlepszym przykładem. To daje solidne podwaliny dla prowadzenia prac badawczo-rozwojowych na rzecz wykorzystania zrównoważonej energii – zaznaczył wicemarszałek.

Na terenie centrum w Miękini powstanie pięć jednostek badawczych: laboratorium odnawialnych źródeł, poszanowania energii i środowiska, laboratorium sorbentów mineralnych, laboratorium radioizotopowych analiz środowiskowych, laboratorium badawcze iLab – jako wirtualna rzeczywistość do badań naukowych z salą komputerową i multimedialną salą 3D do celów prototypowania i testowania wyników badań – oraz akredytowane laboratorium hydrogeochemiczne.

Władze województwa zaznaczyły, że Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia” to kolejny krok w rozwoju Centr Transferu Wiedzy, które wspomagają środowiska naukowe w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu i wspierają transfer wiedzy do przedsiębiorstw.

– Małopolska – podkreślił Smółka – znajduje się w czołówce pod względem pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych w stosunku do całego kraju. Dostarcza 9% produkcji energii pierwotnej. Głównymi źródłami OZE w Małopolsce są elektrownie wodne i geotermia, a niewielki procent stanowi biomasa.

(17.02.2019 za PAP)