150 tys. dla młodych z PROW

19.02.2019

Ze 100 tys. do 150 tys. zł wzrośnie „Premia dla młodych rolników” z PROW.

Materializują się zapowiedzi MRiRW, dotyczące zwiększenia kwoty premii dla młodych. Będzie ona wynosiła 150 tys. zł – 120 tys. otrzyma beneficjent w ramach I raty (80% premii) i 30 tys. w ramach raty II.

To efekt tego, że wzrosły koszty, jakie trzeba ponieść w związku z podejmowaniem działalności rolniczej.

Ponadto w projekcie doprecyzowano przepis, umożliwiając uwzględnienie w biznesplanie gruntów, które nie stanowiły trzonu gospodarstwa beneficjenta pomocy dla młodych w ramach poprzedniego lub aktualnego PROW – ale np. o które poprzedni beneficjent powiększył swoje gospodarstwo po dniu złożenia wniosku o płatność pomocy lub pierwszej raty pomocy.

Nie będzie obowiązku przedkładania kopii dowodu osobistego wnioskodawcy i jego małżonka.

Doprecyzowano też treści pouczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

W projekcie rozporządzenia nie znalazło się natomiast zapowiadane wprowadzenie ograniczenia co do zakresu wsparcia, uwzględniające konieczność eliminowania wzrostu produkcji w niektórych sektorach.

Rozporządzenie ma wejść w życie następnego dnia po dniu ogłoszenia.

W sprawach wszczętych (w zasadzie – wyjątek dotyczy pouczenia z decyzji) stosuje się dotychczasowe uregulowanie.

W harmonogramie PROW tegoroczny nabór wniosków w ramach „Premii dla młodych rolników” zaplanowano w maju.

Na „Premie dla młodych rolników” jest w PROW 3 103 901 774,54 zł, zawarto umowy na 30,51% limitu, a zrealizowano płatności na jego 22,65%.

(19.02.2019 za Marzena Pokora-Kalinowska, farmer.pl)