Hodowcy i producenci bydła dalej będą otrzymywać dopłaty

19.02.2019

Płatności do produkcji bydła, jak informuje Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, będą obowiązywały w nowej perspektywie finansowej po 2020 roku.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie przeprowadzonej analizy zadecydowało, że dopłaty związane z produkcją zwierzęcą dotychczas były przyznawane gospodarstwom utrzymującym do 20 sztuk.

„Gospodarstwa takie zostały zdefiniowane jako część sektora, która jest w szczególności narażona na trudności w prowadzeniu działalności. Celem tego mechanizmu było wsparcie tych gospodarstw, w których spadek produkcji lub ryzyko zaprzestania działalności jest największe” – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie PFHBiPM.

Wspólna Polityka Rolna po 2020 w projekcie rozporządzenia dotyczącym sektora wołowiny, cielęciny, mleka i jego przetworów, również przewiduje wsparcie dla gospodarstw mlecznych, które znajdują się w trudnej sytuacji.

W obecnym projekcie rozporządzenia dla Polski przewidziano 10% pułap tzw. koperty krajowej na wsparcie.

Możliwe jest jego podniesienie, ale maksymalnie do 12% w przypadku zwiększenia wsparcia upraw wysokobiałkowych.

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi postuluje o zwiększenie odsetka koperty krajowej, wykorzystywanego w ramach tych płatności do 15%” – czytamy w komunikacie PFHBiPM.

(19.02.2019 za Mirosław Lewandowski, agropolska.pl)