Ostatnia szansa na otrzymanie wsparcia na inwestycje chroniące wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

22.02.2019

Tylko do 25 lutego 2019 roku można składać w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Można zrobić to osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 100 tys. zł, przy czym nie może przekraczać:

  1. 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez „młodego rolnika”;
  2. 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku inwestycji realizowanej przez innych rolników.

O przyznanie pomoc może starać się rolnik, który:

  • jest posiadaczem gospodarstwa rolnego, położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • prowadzi chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich z wyłączeniem drobiu powyżej 40 000 stanowisk, trzody chlewnej powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior;
  • posiada numer identyfikacyjny, w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, przy czym w przypadku rolnika będącego wspólnikiem spółki cywilnej pomoc jest przyznawana, jeżeli m.in. numer identyfikacyjny został nadany spółce.

Nabór wniosków o taką pomoc trwa od 28 grudnia 2018 roku.

(22.02.2019 za ARiMR)