KOWR w II kwartale 2019 roku uruchomi portal e-rolnik

23.02.2019

W drugim kwartale br. uruchomiony zostanie portal www.eRolnik.gov.pl. Strona będzie platformą wymiany informacji pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a rolnikami.

Uruchomienie portalu www.eRolnik.gov.pl ma wypełnić jeden z celów strategicznych KOWR – rozwój e-usług dla sektora rolnego. Strona będzie platformą wymiany informacji pomiędzy KOWR a rolnikami. Docelowo będzie umożliwiała m.in. wsparcie produkcji rolnej poprzez udostępnienie informacji dedykowanych dla użytkowników i składanie elektronicznych wniosków do agencji. Portal będzie także zintegrowany z węzłem krajowym login.gov.pl. – poinformował KOWR.

Jako pierwsza zostanie uruchomiona usługa powiadamiania pszczelarzy o prowadzonych w okolicach pasiek opryskach środkami ochrony roślin. Informacja o stosowania środków ochrony roślin ma być wprowadzana przez producentów rolnych mających zamiar prowadzić opryski w określonym czasie. Powiadomienie o tym zagrożeniu dla pszczół zostanie przekazane za pomocą darmowych wiadomości tekstowych (sms) do pszczelarzy. Alert będzie sprofilowany geograficznie i czasowo w stosunku do umiejscowienia pasieki oraz prowadzonego oprysku.

– Chcemy wyjść naprzeciw potrzebom branży pszczelarskiej, która musi działać w symbiozie z okolicznymi producentami rolnymi. Każdy zarejestrowany na portalu eRolink.gov.pl hodowca pszczół będzie miał możliwość otrzymania alertów o planowanych w jego okolicy opryskach określonymi środkami ochrony roślin. Ta funkcjonalność będzie działała w oparciu o informacje przekazywane przez samych zainteresowanych. W interesie obu stron jest wspieranie się wzajemnie i niepowodowanie strat – powiedział zastępca dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Michał Wiśniewski.

(23.02.2019 za PAP)