Nowoczesna chce, aby pracownicy handlu odpoczywali w dwie niedziele w miesiącu

25.02.2019

Nowoczesna chce umożliwić sklepom prowadzenie działalności we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym umożliwieniu pracownikom wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca.

Grupa posłów Nowoczesnej wniosła do Sejmu poselski projekt ustawy o zasadach wykonywania pracy w placówkach handlowych. Dotyczy on umożliwienia placówkom handlowym prowadzenia działalności handlowej we wszystkie dni tygodnia przy jednoczesnym zobowiązaniu ich do zapewnienia pracownikom możliwości wypoczynku w przynajmniej dwie niedziele miesiąca. 20 lutego projekt został skierowany do opinii BL i BAS. Dwa dni później skierowano projekt do konsultacji środowiska biznesowego i handlowego (BCC, FK, FZZ, Lewiatan, KIG, KRBR, KRRP, NRA, NBP, NSZZ „S”, OPZZ, PIP, PRP, PG, RDS, RKRzK, RMiŚP, SN, SKP, ZPP i ZRP).

Jak czytamy w projekcie: Pracownik pracujący w niedziele w placówce handlowej powinien korzystać co najmniej dwa razy na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy. Kto wbrew obowiązkowi nie udziela przysługującej pracownikowi (...) niedzieli wolnej od pracy podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 000 zł.

(25.02.2019 za dlahandlu.pl)