Poprawa higieny doju i odchowu cieląt kluczem do sukcesu w produkcji mleka

26.02.2019

Poprawa higieny doju i odchowu cieląt kluczem do sukcesu w produkcji mleka. To temat konferencji dla producentów mleka i hodowców bydła mlecznego.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie higieny doju, odchowu cieląt oraz wykorzystania wyciągów roślinnych w żywieniu zwierząt w celu poprawy ich zdrowotności.

Podczas konferencji omówione zostaną również zagadnienia dotyczące ograniczania zanieczyszczenia wód azotanami ze źródeł pochodzenia rolniczego.

Konferencja odbędzie się 28 lutego o godzinie 10 w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.

Podczas konferencji odbędzie się uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych małopolskich hodowców 2018 roku, tzw. „I Małopolskie Laury Mleczne”.

„Małopolska to region, w którym mamy najwięcej – w porównaniu do innych województw – krów rasy polskiej czerwonej. Są to powiaty: nowosądecki, tatrzański, limanowski, gorlicki, bocheński, myślenicki, nowotarski. Rasa ta jest jedyną rodzimą rasą bydła, która od wielu wieków występuje na terenie Polski” – informują organizatorzy konferencji.

Bydło rasy polskiej czerwonej charakteryzuje się dużą żywotnością, długowiecznością, dobrą płodnością i odpornością na choroby. Mleko od krów tej rasy jest wyjątkowo zasobne w składniki pokarmowe, zwłaszcza dotyczy to białka, a w szczególności kazeiny. Białko, a głównie kazeina, są najważniejszymi składnikami mleka tak z uwagi na jego wartość odżywczą dla człowieka, jak i przydatność dla przemysłu mleczarskiego, zwłaszcza serowarstwa.

(26.02.2019 za Mirosław Lewandowski, agropolska.pl)