Fundusze promocji poróżniły branże

28.02.2019

– Fundusze promocji, w tym Fundusz Promocji Mleka, miały wspierać poszczególne branże, miały wymusić współpracę, a poróżniły nas – powiedział Edmund Borawski, prezes Mlekpolu podczas spotkania ministra rolnictwa z branżą mleczarską w siedzibie Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich 27 lutego br.

Jego zdaniem fundusze promocji są nieefektywne. – Bez właściwej promocji nie zwiększymy spożycia mleka. Moim zdaniem większe wsparcie powinno być skierowane do dużych producentów, aby mogli brać udział w dużych, międzynarodowych imprezach targowych. Jeśli największe mleczarnie będą mogły zwiększyć eksport, na rynku lokalnym będzie więcej miejsca dla mniejszych przetwórców – argumentował prezes Mlekpolu.

Prezes Borawski podkreślił, że zbyt mało dba się o rynek wewnętrzny. Postulował zwiększenie programu dostarczania mleka dzieciom w szkołach z trzech do pięciu dni w tygodniu. – FMP powinien w większym stopniu finansować działania na rynku krajowym i zewnętrznym – dodał.

Odniósł się do tego Jan Krzysztof Ardanowski. Zauważył, że ministerstwo nie ma żadnego wpływu na to jak są rozdysponowane środki z funduszy promocji. – Przypominam, że to Komisje Zarządzające, które składają się z przedstawicieli rolników i przetwórców, zarządzają zgromadzonymi środkami. Sami zarządzacie tymi pieniędzmi. Od lat obserwuję jak są wydawane i to woła o pomstę do nieba. Skala patologii jest ogromna – podkreślił minister Ardanowski. Przytoczył przykład, gdy delegacja pojechała zapoznać się z lokalnym rynkiem wołowiny do Brazylii w czasie zakończenia karnawału w Rio. Wymienił także inne przykłady.

– Czekam na propozycje. Mogę wprowadzić nowe rozwiązania legislacyjne – możemy w ogóle zlikwidować fundusze promocji, możemy zmienić sposób zarządzania nimi – czekam na propozycje – mówił minister Ardanowski.

Zauważył także, że żadna promocja nie skłoni ludzi, aby więcej jedli. – Branża mleczarska chce, aby Polacy jedli więcej mleka, branża mięsna aby zwiększyć spożycie mięsa, a ostatnio byli u mnie piekarze, którzy chcieli działań, aby skłonić ludzi do jedzenia więcej chleba. Nikt nie będzie jadł więcej niż może – zauważył Jan Krzysztof Ardanowski.

(28.02.2019 za Roman Wieczorkiewicz, portalspozywczy.pl, fot. PTWP)