Robimy przegląd ustawodawstwa dotyczącego marek własnych

06.03.2019

– Robimy w tej chwili przegląd ustawodawstwa dotyczącego marek własnych. Co do kierunku przyszłych działań – na razie za wcześnie na jakieś konkrety – stwierdziła Małgorzata Cieloch, dyrektor departamentu komunikacji UOKiK.

Jednocześnie wyjaśnia, że ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która określa próg 20% dla marek własnych, to ustawa do rozwiązywania sporów przedsiębiorca – przedsiębiorca, przed sądem. Nie wolno tego mylić z prawem, na podstawie którego obecnie działa UOKiK. O tym, jakie są obecnie zastosowania ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – będzie pewnie wiedziało ministerstwo sprawiedliwości – zaglądając w dane statystyczne dotyczące wyroków sądowych – dodaje Małgorzata Cieloch.

– My działamy na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i w obecnym kształcie ustawy o ochronie konsumentów nie ma uregulowań na temat marek własnych – wskazuje dyrektor.

Zapowiedź ograniczenia marek własnych może w praktyce przyjąć dwie drogi – powstanie nowych rozwiązań prawnych lub ułatwienia dla przedsiębiorców w stosowaniu przepisu z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – prognozuje Małgorzata Cieloch.

– Do tej pory ze strony naszych kompetencji i doświadczeń zgłosiliśmy za pośrednictwem ministerstwa rolnictwa jednego z naszych ekspertów do podgrupy do spraw marek własnych funkcjonującej w ramach High Level Forum for a Better Functioning Food Supply Chain celem wypracowania podejścia do problemu spójnego z polityką UE. Gospodarzem tematu było ministerstwo rolnictwa – podsumowuje dyrektor UOKiK.

Jak zauważa Małgorzata Kozak, prawnik specjalizujący się w tematyce konkurencji, stosowanie art. 17d ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji budzi sporo wątpliwości, m.in. odnośnie do określenia sklepu dyskontowego, sieci, marki lub sposobu liczenia obrotu. Dodatkowo mocno wątpliwa jest jego zgodność z art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

– Stosowanie tej ustawy przez Prezesa UOKIK jest możliwe, ale pośrednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 UOKiK, zgodnie z którym jeżeli działanie przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji naruszający zbiorowe interesy konsumentów, Prezes UOKIK może podjąć działanie zmierzające do wyeliminowania takiej praktyki – podsumowuje prawnik.

(06.03.2019 za dlahandlu.pl)