Wniosek o uproszczenie przepisów o budowie zbiorników retencyjnych

08.03.2019

W dniu 7 marca 2019 roku Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 25 lutego 2019 roku zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi J.K. Ardanowskiego oraz ministra gospodarski morskiej i żeglugi śródlądowej M. Gróbarczyka o zmianę przepisów w zakresie budowy zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha.

W ramach możliwości uzyskania wsparcia na dodatkowe operacje z Modernizacji gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 związanych z nawadnianiem, powinno się umożliwić budowę zbiorników retencyjnych do powierzchni 1 ha na podstawie zgłoszenia do Starosty Powiatowego.

Pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnoprawnego nie wymagają zbiorniki wodne o powierzchni do 500 m2, a roboty budowlane wymagają jedynie zgłoszenia. Należałoby to rozszerzyć do powierzchni 1 ha.

Ponadto wybudowany zbiornik retencyjny powinien być objęty podatkiem rolnym, a nie podatkiem od nieruchomości, tak jak stawy rybne. Nie powinny być one objęte w żadnym przypadku podatkiem od nieruchomości, ze względu na to, że ich rola związana będzie z działalnością rolniczą.

(08.03.2019 za krir.pl)