Rosyjski rynek mleka spadek spożycia, planowany wzrost eksportu

08.03.2019

– Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował relację z dziesiątego dorocznego kongresu Rosyjskiego Krajowego Związku Producentów Mleka, na której minister rolnictwa Dimitrij Patruszew przedstawił sytuację rosyjskiego sektora mleczarskiego – mówi Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

Według danych rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa, w 2018 roku produkcja mleka w tym kraju wzrosła o 1,5% do 30,6 mln t. Ministerstwo prognozuje, że w 2019 roku wzrost produkcji mleka przyspieszy do 2,8% co oznaczałoby poziom 31,1 mln t. Warto przy tym zauważyć, że pogłowie krów na koniec 2018 roku było o 0,8% mniejsze niż przed rokiem, wyniosło 8,2 mln szt.

– Minister Patruszew w trakcie wystąpienia zaznaczył, że rozwój przemysłu mleczarskiego jest priorytetem dla rządu, a aktywna pomoc wspierała pozytywną dynamikę produkcji surowca. W 2018 roku wsparcie krajowe dla przemysłu obejmowało dotacje na inwestycje i pożyczki krótkoterminowe, dotacje na zwrot nakładów inwestycyjnych dla gospodarstw mleczarskich oraz dotacje na wzrost wydajności w hodowli bydła mlecznego. Ponadto, w ramach programu w 2018 roku rząd zapewnił wsparcie w formie dotacji dla ponad 3 tys. małych gospodarstw rolnych i nowych rolników, wśród których 60% beneficjentów stanowiły gospodarstwa mleczarskie – mówi Paweł Wyrzykowski.

– Ogółem, rząd rosyjski przeznaczył ponad 28,3 mld rubli (452,5 mln USD) na rozwój przemysłu mleczarskiego. Minister Patruszew powiedział, że wszystkie wymienione przez niego programy wsparcia krajowego dla producentów mleka będą kontynuowane w 2019 roku. Ponadto rząd rozszerzy obszar objęty wsparciem na budowę zakładów produkujących mleko w proszku w standardzie dla niemowląt – dodał.

Warto jednak zaznaczyć, że wg danych zawartych w opublikowanym przez rosyjski związek raporcie Przemysł mleczarski 2018-2019 spożycie mleka i produktów mleczarskich w Rosji w 2018 roku obniżyło się o 1,9% do 226,5 kg/mieszkańca rocznie. Oznacza to, że ubiegły rok był piątym z rzędu, kiedy spożycie malało.

Według Patruszewa rządowe środki wsparcia pomogą zwiększyć produkcję mleka, jak również zmniejszyć import produktów mlecznych do Rosji. Zauważył również, że Rosja potrzebuje zwiększenia eksportu produktów mleczarskich, który w 2018 roku spadł o 12% do 243,5 mln USD.

– Minister wyraził przekonanie, że do 2025 roku rosyjski eksport mleka zwiększy się do 1 mld USD, czyli ponad 4-krotnie wobec 2018 roku. Minister powiedział, że Rosja powinna zbadać nowe rynki, aby osiągnąć swoje cele. Jak zaznaczył, interesujące są Chiny i kraje Azji Płd.-Wsch. Według ministra, prace dotyczące tych rynków są już w toku. Pod koniec 2018 roku Chiny zezwoliły na eksport produktów mlecznych z pierwszych dziesięciu rosyjskich przedsiębiorstw, a 4.02.2019 roku ministerstwo przesłało listę 23 dodatkowych producentów do zatwierdzenia przez Chiny – podsumował Paweł Wyrzykowski, ekspert rynków rolnych BGŻ BNP Paribas.

(08.03.2019 za Bank BGŻ BNP Paribas)